Trädgårdsbegrepp REVERSED Flashcards Preview

Skötsel av utemiljöer Specialisering > Trädgårdsbegrepp REVERSED > Flashcards

Flashcards in Trädgårdsbegrepp REVERSED Deck (38):
1

Antiken

Trädgård i atriumgård, omgiven av pelare och ofta med damm eller springbrunn som mittpunkt.

Peristylträdgård

2

Antiken

Formklippning av buskar, tex till klot, pyramider och kuber.

Toparieklippning

3

Antiken

En fyrdelad paradisträdgård med persiskt ursprung.

Chahar bag, Charbagh

4

Medeltiden

En gång som delar in en trädgård i fyra lika stora delar, kvarter.

Korsgång

5

Medeltiden

En muromgärdad trädgård.

Hortus conclusus

6

Medeltiden

Sittplatser i form av en upphöjd plantering av gräs eller doftande örter.

Grässäten

7

Medeltiden

Paviljong, vanligen placerad mitt i trädgården där gångarna möts.

Gloriette

8

Beteckning för lustgård eller fruktträdgård.

Medeltiden

Viridarium

9

Medeltiden

Beteckning för nyttoträdgård.

Herbularis

10

Renässansen

En antik helgedom tillägnat nymfer, under renässansen ofta en byggd grotta med skulpturer och vattenkonst.

Nympheum

11

Renässansen

En gång eller väg, på båda sidor omgiven av häckar eller träd som sluter sig samman till ett valv. Kallas också lövgång och lövsal.

 

Båggång

12

Renässansen

Övervintringshus för citrusväxter med rötter i Toscana.

Limonaia

13

Renässansen

Pelare med överliggare som bildar en rad portaler, ofta med klätterväxter.

Pergola

14

Renässansen

Vattenstrålar som oväntat börjar spruta på besökare och andra vattenskämt.

Giochi d'acqua

15

Renässansen

Renässansens motsvarighet till medeltidens Hortus coclusus.

Giardino segreto

16

Renässansen

Dunge som ofta förekommer i italienska renässansträdgårdar, ofta med järnek och stenek.

Boschetto

17

Barock

Geometriskt ordnad planteringsyta, ofta närmast huset.

Parterr

18

Barock

En parterr med snirkliga låga formklippta häckar, ofta i buxbom, med öppen jord, krukskärvor eller blommor emellan.

Broderiparterr

19

Barock

En linje som delar en trädgård i två symmetriska delar.

Mittaxel, centralaxel

20

Barock

Vinterförvaringshus för frostkänsliga växter.

Orangeri

21

Barock

Gräsmatta klippt i geometriska former med grus i mellanrummen.

Gazon coupé

22

Barock

Smala häckomgärdade rabatter som omgärdar parterrer, ofta med perenner och sommarblommor.

Plates-bandes

23

Barock

Lätt försänkt gräsmatta där kanterna utgörs av korta slänter med gräs, låga häckbroderier eller plates-bandes.

Bowling Green

24

Barock

Ett formklippt buskage, ofta med staty eller annat blickfång i mitten, en föregångare till dagens bersåer.

Boské

25

Barock

Spaljéverk, ofta som växtstöd.

Treillage

26

Engelsk park

En tänkt linje från ögat till ett blickfång.

Siktlinje

27

Engelsk park

Djupt dike med stödmur på ena sidan för att hindra betesdjur från att ta sig in i parken samtidigt som gränsen mellan park och betesmark gjordes osynlig.

Haha

28

Engelsk park

Rustikt och enkelt lusthus, avsides beläget byggt för kontemplation, gärna med inhyrd eremit.

Eremitage

29

Engelsk park

Den förskönade lantgården - en blandning av landskapspark, lustträdgård och bondgård.

Ferme ornée

30

Engelsk park

Europeisk efterbildning av kinesisk arkitektur och konsthantverk, i trädgårdssammanhang ofta i form av lusthus.

Kineseri

31

Engelsk park

Gräsmatta eller gräsvall med oregelbunden avgränsning, vanligen markerad av vägar och skogsbryn.

Pelouse

32

Pittoresk stil

Frostkänslig utplanteringsväxt

Exot

32

Pittoresk stil

Geometriskt formad rabatt med låga växter i starka färger, ofta med en emot i mitten.

Tapetgrupp

33

Pittoresk stil

Växthus med tropiska växter, ofta i stadsparker.

Palmhus

33

Pittoresk stil

Växthus för ormbunkar.

Fernery

33

Pittoresk stil

Brokiga blad

Variegerade blad

33

Arts and craft

Perennrabatt med inslag av buskar och sommarblommor.

Mixed border

33

Arts and craft

En formell fyrkantig trädgård med ursprung i renässansen då den bestod av doftande örter. Senare kännetecknas den av låga formklippta häckar där vissa synes ligga över andra.

Knot garden