Unidad 4 RELACIONES PERSONALES Flashcards Preview

Español > Unidad 4 RELACIONES PERSONALES > Flashcards

Flashcards in Unidad 4 RELACIONES PERSONALES Deck (70):
0

zostawić

dejar

1

być, chodzić za rękę

llevar

2

razem

junto

3

żyć / mieszkać razem

convivir

4

cierpliwość

la paciencia

5

wychodzić z kimś

salir con

6

dowiedzieć się

enterar

7

zrywać

romper

8

zazdrosny

celoso

9

samotny

soltero

10

żonaty

casado

11

rozwód

el divorcio

12

niegrzeczny

travieso

13

słuchać się

obedecerse

14

wdowa / wdowiec

la viuda / el viudo

15

mąż

el marido

16

przystojny

guapo

17

miły

simpático

18

mieć sukcesy

tener éxito

19

żona

la mujer / la esposa

20

kończyć

acabar

21

wyolbrzymiać

exagerar

22

kłócić się

discutir

23

edukować

educar

24

maniery

la manera

25

zgoda, umowa

el acuerdo

26

przechodzić

atravesar

27

rozdzielać się

separarse

28

relacja

la relación

29

mieszkanie razem

la convivencia

30

zmieszany

cofuso

31

narzeczeństwo

el noviazgo

32

małżeństwo

el matrimonio

33

małoletni

adolescente

34

bałagan

el lío

35

zgadzać się, spotykać się

coincidir

36

rozwiedzony

divorciado

37

ugoda

comprometerse

38

powstawać

surgir

39

zerwanie

la ruptura

40

adoptowane dziecko

hijo adoptivo

41

rodzice adoptujący

padres adoptivos

42

zostawiać

abandonar

43

wzrastać

aumentar

44

rząd

el gobierno

45

przspieszać

agilizar

46

proces

el proceso

47

bezpośrednio

directamente

48

poprzednio

previamente

49

powód

el razón

50

przybywać, osiągać

llegar

51

zmieniać się

cambiar

52

oczywiście

obviamente

53

opiekować się

cuidar

54

kultywować

cultivar

55

kochający

amoroso

56

zachować

conservar

57

ustanawiać

establecer

58

data ważności

fecha de caducidad

59

adpotować - adopcja

adoptar - la adopción

60

rozwodzić się - rozwód

divorciarse - el divorcio

61

separować się - separacja

separarse - la separación

62

kłócić się - kłótnia

discutir - la discusión

63

edukować - edukacja

educar - la educación

64

być posłusznym - posłuszeństwo

obedecer - la obediencia

65

mieszkać wspólnie - mieszkanie wspólnie

convivir - la convivencia

66

zakochiwać się - zauroczenie

enamorarse - enamoramiento

67

iść na kompromis - kompromis

comprometerse - el compromiso

68

brać rozwód

pedir el divorcio

69

zarejestrować

inscribir