UNIDAD 6 EN EL TRABAJO Flashcards Preview

Español > UNIDAD 6 EN EL TRABAJO > Flashcards

Flashcards in UNIDAD 6 EN EL TRABAJO Deck (117):
0

być bezrobotnym

estar en el paro

1

zwalniać

despedir

2

zaczynać

echar

3

umowa stała

el contrato fijo

4

stypendysta

el becario

5

pensja

el sueldo

6

przechodzić na emeryturę

jubilarse

7

zastępca

el sustituto

8

rosnąć, wznosić się

subir

9

uznawać, sprawdzać

reconocer

10

doświadczenie

la experiencia

11

szukać

mirar

12

oferty zatrudnienia

las ofertas de empleo

13

kończyć

acabar

14

emerytura, renta

la pensión

15

odnawiać, wznawiać

renovar

16

związek zawodowy

el sindicato

17

ogłaszać, rozpisywać, zwoływać

convocar

18

strajk

la huelga

19

zwolnienie

el despido

20

pracownik

el trabajador

21

stanowisko, zawód

el oficio

22

przedsiębiorstwo, firma

la empresa

23

reklama

la publicidad

24

list

la carta

25

prezentacja

la presentación

26

załączać

adjuntar

27

życiorys

el currículum

28

pokazywać, okazywać się

mostrar

29

zainteresowanie

el interés

30

sprzedawca / sprzedawać

el vendedor / vender

31

stosunki, traktowanie

el trato

32

cecha, właściwość

la cualidad

33

sprzedaż

la venta

34

zmienić

cambiar

35

odchodzić

marchar

36

możliwości

las posibilidades

37

awans

la promoción

38

słaby

escaso

39

zdobyć, nabywać

adquirir

40

zatrudniać

contratar

41

praktykant

estudiante en prácticas

42

ogłoszenie, reklama

el anuncio (de trabajo)

43

stanowisko, posada

el puesto (de trabajo)

44

kontrakt asystentki

contrato de ayudante

45

dział sprzedaży

el departamento de ventas

46

handlowy

comercial

47

stabilność pracy

estabilidad laboral

48

de inicio

na początek

49

szkolenie na koszt firmy

formación a cargo de la empresa

50

kurs szkolenia

curso de formación

51

dzień roboczy

la jornada laboral

52

harmonogram

el horario

53

elastyczny

flexible

54

całkowita dyspozycyjność

total disponibilidad

55

włączenie

la incorporación

56

natychmiastowy

inmediato

57

nadchodzący

próximo

58

podpisywać

firmar

59

renoma, wdzięczny, zaakceptowany

reconocido

60

udowodniony

demostrado

61

okresowy

temporal

62

zagranica

el extranjero

63

współpracownik

colaborador

64

wiedza, znajomość, wiadomości

conocimiento

65

poszukiwanie pracy

demanda de empleo

66

domagać się

reivindicar

67

płacić, wynagradzać

remunerar

68

miesięczny

mensual

69

wiek

edad

70

stanowczy, uporczywy

determinado

71

osiągnąć

alcanzar

72

obowiązek

obligación

73

prawo

derecho

74

praktykować, wypełniać

ejercer

75

podwyżka płac

subida salarial

76

przedterminowy

anticipado

77

przypuszczać

suponer

78

wiadomość, wieść

noticia

79

księgowość

contabilidad

80

projektować

diseñar

81

strategia

la estrategia

82

produkt

producto

83

cena

precio

84

dystrybucja

distribución

85

łączność

comunicación

86

finanse

financión

87

kosztorys, budżet

el presupuesto

88

ubezpieczenie

seguro

89

inwestycja

la inversión

90

dochodzenie, analiza

la investigación

91

rozwój

desarrollo

92

nowoczesne techniki

nuevas técnicas

93

planowanie

la planificación

94

organizacja

la organización

95

drużyna, grupa

equipo

96

zarządzanie handlem / reklamą

administración comercial

97

programowanie

programación

98

kontrola jakości

control de calidad

99

metoda

método

100

kształtowanie

formación

101

zakontraktowanie

contratación

102

stosunki pracownicze

relaciones laborales

103

wypłata

salario

104

ubezpieczenie społeczne

seguro social

105

fakturowanie

facturación

106

archiwum, plik

archivo

107

produkcja

producción

108

dyrekcja

dirección

109

wydział finansów

departamento financiero

110

pokłady ludzkie

recursos humanos

111

przebieg pracy zawodowej i edukacyjnej

historial laboral y educativo

112

emerytura

jubilación

113

poszukiwanie

búsqueda

114

wywiad

entrevista

115

warunki pracy

condiciones laborales

116

wybór

selección