Unit 25 Flashcards Preview

Kolos Ang > Unit 25 > Flashcards

Flashcards in Unit 25 Deck (46):
1

Resekcja wierzcholka korzenia

Apicoectomy

2

Pojawiać się

Occur

3

Z wyjątkiem

Except for

4

Martwa

Necrotic

5

Cysta

Cyst

6

Ciężki

Severe

7

Stały, nieprzerwany

Persistent

8

Obrzęk

Swelling

9

Ujawnić

Reveal

10

Roproszony

Difusse

11

Przejrzysty na rtg

Radiolucent

12

Blaszka zbita wyrostka zebodolowego

Lamina dura

13

Wykluczyć

Ruled out

14

Wsteczne wypełnienie kanału

Retrograde root filling

15

Wizyta

Appointment

16

Zdretwiec

Numb

17

Nacięcie

Incision

18

Podnieść, unieść

Lift

19

Plat błony śluzowej

Flap

20

Koscisty

Bony

21

Pokrywajacy

Overlying

22

Ziarniniak

Granuloma

23

Wycięty

Cut away

24

Wycięty

Cut away

25

Tkanka ziarninowa

Granulation tissue

26

Wyłyzeczkowac

Currete away

27

Nieosloniety

Uncovered

28

Cienki płaski

Fine flat

29

Wiertlo szczelinowe

Fissure bur

30

Uszczelnic

Seal

31

Rana

Wound

32

Szew

Suture

33

Ustać, ucichnac

Subsided

34

Wyłyzeczkowanie, kiretaz

Curretage

35

Wciągnięcie w proces chorobowy

Involvment

36

Łagodny

Mild

37

Przerywany

Intermittent

38

Nieprzejrzysty

Opaque

39

Unieść

Raise

40

Przyrząd

Device

41

Wprowadzony

Introduced

42

Wiązka światła

Beam

43

Skrót

Abbreviation

44

Niejonizujacy

Nonionizing

45

Działać

Operate

46

Dopełnienie, dodatek

Adjunct