Unité 1 Flashcards Preview

French With Alia > Unité 1 > Flashcards

Flashcards in Unité 1 Deck (131):
0

Aussitôt que

Μόλις

1

Jusqu'à demain

Μέχρι αύριο

2

Jusqu'à ce que

Μέχρι να

3

Tant que οριστική

Όσο

4

En attendant que

Περιμένοντας να

5

Chaque fois que οριστική

Κάθε φορά που

6

Avant de venir

Πριν τον ερχομό

7

Avant que

Πριν να

8

S'inquiéter
L' inquiétude

Ανησυχώ
Ανησυχία

9

Je me suis coupé les cheveux

Έκοψα τα μαλλιά μου

10

Désormais
Déjà

Ήδη

11

La drôlerie
La blague

Αστείο

12

Le témoin

Μάρτυρας

13

Déjanté

Διαφορετικός

14

Le décalage horaire
Décalé

Διαφορά ώρας
Διαφορετικός

15

Se soucier de

Προβληματιζομαι

16

Appauvrir

Φτωχαίνω

17

Un essor
Un épanouissement

Épanouir
Abonder

Άνθηση

Ανθίζω

18

Tronquer

Πριονίζω

19

Emprunter
L'emprunt

Δανείζομαι
Δανεισμός

20

Prêter
Le prêt

Δανείζω
Δάνειο

21

Salope

Bitch

22

Priser

Χρησιμοποιώ

23

Désuet

Απογοητευκος

24

Marchander

Παζαρευω

25

Subrepticement

Αυθαίρετα

26

À l'insu de

Έν αγνοία

27

Propager
Diffuser

Μεταδίδω

28

Démarquer

Σημειώνω , μαρκαρω

29

La fracture

Ρήξη

30

Superposer
Empiler
S'entasser

Συσσωρευομαι

31

Faire un carton
Faire un tabac

Κάνω επιτυχία

32

Dès

Μόλις

33

La génie

Ευφυία

34

Interrompre

Διακόπτω

35

Hors du commun

Πέρα απο τα συνηθισμένα

36

Aduler

Λατρεύω

37

Sillonner
Parcourir

Διασχίζω, διατρεχω

38

Faire la une
La une

Κάνω πρωτοσέλιδο, αποκλειστικότητα

39

Endosser
Assumer

Προσθέτω

40

Sacraliser

Κάνω κάτι ιερό

41

Militer

Μάχομαι

42

Prier
La prière

Ικετεύω, παρακαλώ
Προσεύχομαι

43

L'amputation
L'entorse

Στραμπουλιγμα

44

Le front

Το μέτωπο

45

Le moral

Ηθικό

46

Le poilu

Απογυμνωμενος

47

Les obsèques

Κηδεία

48

Une foule

Πλήθος

49

Le cercueil

Φέρετρο

50

Les cris

Κραυγές

51

Fou
Folle

Τρελός
Τρελή

52

Le cancan

Κουτσομπολιό

53

Le séjour

Διαμονή

54

Régisseur

Αντιδραστικός

55

Louer

Ενοικιάζω

56

Rejoindre
Unir

Ενώνω

57

Le mec

Τύπος

58

Décapant

Αποστομοτικός

59

Foutre la merde

Τα ρίχνω χοντρά, τα χώνω

60

Se désister
Renoncer

Αρνούμαι

61

Sans logis
SDF

Αστεγος

62

Le logement

Κατοικία

63

Hasardeux
Hasardeuse
Par hasard

Τυχαίος - α
Κατα τύχη

64

Le faubourg

Μικρό χωριουδάκι

65

L'ouvrier
La main d'œuvre

Εργάτης
Εργατικά χέρια

66

Le docker

Λιμενεργατης

67

Louer
Le loyer
La location
Le locataire

Ενοικιάζω
Ενοίκιο

68

Se rattacher

Προσκολλώμαι

69

Ballotté

Ασταθή

70

S' efforcer de

Προσπαθώ να

71

Les épreintes

Τα αποτυπώματα

72

La balise

Σημαδουρα

73

La boussole

Πυξίδα

74

Le sable mouvant

Κινούμενη άμμος

75

Effacer

Σβήνω

76

Une fiche

Αίτηση

77

L'état civil

Πιστοποιητικό

78

À l'égard de
Par rapport à

Σε σχέση με

79

Les veux

Οι ευχές

80

La communauté

Κοινότητα

81

Un entretien

Συνέντευξη

82

Intégrer
L'intégration

Ενσωματώνω
Ενσωμάτωση

83

Franciser

Πλησιάζω

84

Séculaire

Περιφερειακός

85

Garder le sang froid

Κρατάω την ψυχραιμία

86

La laïcité
Populaire

Λαϊκός

87

Rater
Manquer

Χάνω

88

Résiduel

Κατάλοιπο

89

S'ajouter

Προστίθεμαι

90

Le Moyen-Orient

Μέση Ανατολή

91

Ancrer
Amarrer

Αγκυροβολώ

92

Appauvrir

Φτωχαίνω

93

Les couches

Στρώματα

94

Le chômage

Ανεργία

95

Chuter
La chute

Πέφτω
Πτώση

96

S'epouvanter

Απελιπιζομαι

97

On doit régler le flux migratoire

Οφείλουμε να ρυθμίσουμε τη ροή των μεταναστών

98

Se précipiter de

Κατευθύνομαι βιαστικά

99

La foule

Πλήθος

100

Peut-être

Ίσως

101

La cousine méditerranéenne

Η μεσογειακή κουζίνα

102

Superposer
Entasser
Empiler

La pile

Συσσωρεύω
Μπαταρία

103

Désarçonner

Μένω μετέωρος

104

Le cursus
La discipline

Μάθημα

105

Malicieux
La malice

Πονηρός
Πονηριά

106

Adéquat
Pertinent

Κατάλληλος

107

Le sol
Le territoire

Έδαφος

108

Évoquer
Des opinions évoquées

Αναφέρω

109

À travers les paroles du journaliste se distingue un racisme

Μέσα απο τα λόγια του δημοσιογράφου διακρίνεται ένας ρατσισμός

110

Au sein de

Στο εσωτερικό

111

J'ai mené des stages

Έκανα σεμινάριο

112

Faire partie intégrante de

Αποτελώ αναπόσπαστο μέρος του

113

La tâche

Εργασία

114

Manuscrit

Χειρόγραφο

115

S'orienter

Προσανατολιζομαι

116

Un sens aigu

Υψηλή αίσθηση, οξεία

117

Fédérer

Διοικώ

118

Je me tiens à votre disposition

Θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση σας

119

Dés le mois
Dés le début de l'année

Απο το μήνα
Απο την αρχή του χρόνου

120

Rédiger

Γράφω, συντάσσω

121

En tête

Επικεφαλής

122

Les coordonnées

Τα στοιχεία

123

Amener à

Φέρνω σε

124

Solliciter
La sollicitation

Απαιτώ
Απαίτηση

125

Accorder un rendez-vous

Δίνω ραντεβού
Δίνω άδεια

126

Encadrer

Πλαισιώνω

127

La formation

Μόρφωση

128

Le surcis militaire

Στρατιωτική θητεία

129

Il s'agit de

Πρόκειται για

130

Il est arrivé

Συνέβη