Urinvägssjukdomar Flashcards Preview

SSK T3 > Urinvägssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Urinvägssjukdomar Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vad är Prostata Hyperplaci?

Godartad prostata förstoring (åldersbetingad)

2

Varför växer prostata med åldern?

Prostata börja växa vid 40 års ålder och vid 65 har 40% besvär med vattenkastning genom att testosteron minskar med stigande ålder och omvandlas till dihydrotestosteron av enzymet 5-alfareduktas

3

I vilka symtom indelas prostata hyperplaci?

1. Förmågan att hömma blåsan.
2. Förmågan att behålla vätska i blåsan.

4

vad beror de täta trängningarna på vid en prostata förstorning?

urinblåsan får kämpa mot ett ökande motstånd i urinröret

5

Diagnos (prostatat hyperplaci)

anames av aktuella och tidigare sjukdomar, digital rektal examination, miktionslista, tidsmiktion, Lab prover (Hb, kreatining, PSA-prov, urinodling), bladderskan (reserdualurin)

6

vilka olika behandlingsmetoder finns det vid prostata hyperplaci?

kirurgisk ingrepp, KAD, RIK, läkemedel (5-alfareduktashämmare, alfaadrenoreceptorblockerare), alfablokad

7

Vilka läkemedel finns det för prostata hyperplaci?

5-alfareduktashämmare, alfaadrenoreceptorblockerare

8

5-alfareduktashämmare - verksamma substanser

finasterid, dutasterid

9

5-alfareduktashämmare - biverkningar

impotens, minskad lipido

10

5-alfareduktashämmare - verksammekanism

hämmar omvandlingen av testosteron av 5-alfareduktas till dihydrotestosteron

11

alfaadrenoreceptorblockerare - verksamma substanser

alfuzosin, doxazosin, terazosin

12

alfaadrenoreceptorblockerare - biverkningar

andra magbesvär, palpilationer, illamående, yrsel, huvudvärk, trötthet

13

alfaadrenoreceptorblockerare - verksammekanism

minskar tonus (spänningen) i den glatta muskulaturen i blåshalsen och prostata (påverkar inte tillväxten) och så med hämmas sympatikusstimuleringen

14

Oliguri

urinmängd mindre än 400ml/dygn

15

Anuri

urinmängs mindre än 100ml/dyng

16

Polyuri

stora urinmängder, mer än 2,5lL/dag

17

Proteinuri

protein i urinet

18

Hematuri

blod i urinet (kan vara mikroskopisk eller makroskopisk)

19

vad är urinvägsinfektion?

bakterier (oftast från tarmfloran) som har kommit upp i urinröret

20

vilka delar ingår i nedre-uvi?

urinröret, urinblåsan

21

vilkar delar ingår i övre-uvi?

njurarna, uretärer

22

vilka faktorer ökar infektionskänslighet för uvi?

nedsatt urinflöde, otillräcklig att tömma blåsan, ökad virulens hos vissa bakterier, brist på antikroppar i urinvägsepitelet, atrofisk urinvägsslemhinnan, brist på antiadhesiva molekyler i urinvägsepitelet, KAD

23

symtom för nedre-uvi

bakteriurin, dysuri med täta trängningar, droppvis miktion, sveda, fyllnadskänsla i urinblåsan, illaluktande urin, ibland hemurin och värk över pubis

24

symtom för övre-uvi

bakteriuri, feber, frossa, svettningar, dunkömhet över njurtrakten, illamående, kräkningar, påverkad allmäntillstånd, ibland dysuri

25

dysuri

störning av urinavsöndringen, ofta förenad med sveda och smärta.

26

Behandling av uvi

antibiotika peroralt för kvinnor och komplexa antibiotika kombinationer för män pga att de har mer komplicerad förhållanden vid uvi

27

profylax vid uvi

kissa efter sex, ökar vätskeintag, kasta vatten lagom ofta, tömma "hela" blåsan, torka och tvätta underlivet