Verbs Flashcards

1
Q

akafen

A

to buy, to go shopping

(Mir fueren all Samchdeg an d’Stad akafen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

daueren

A

to last, to go on for

(Ech fueren mam Bus op d’Aarbecht, dat dauert laang)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

verkafen

A

to sell

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

mussen

A

to must

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

sinn

A

to be

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

lafen

A

to run

to play

(Wou leeft de Film?)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

widderhuelen

A

to repeat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

däerfen

A

to may, to have right to (auxiliary verb)

(an enger Demokratie däerf all Bierger senger Meenung soen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

erwächen

A

to wake up

(erwäch mech muer de Moien um siewen Auer)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

invitéieren

A

to invite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

iessen

A

to eat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

klammen

A

to climb ( a ladder or a mountain)

Hie klëmmt op d’Leeder.

Mir ginn gär klammen op de Weekend.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

bezuelen

A

to pay

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

(v)erzielen

A

to tell a story, to confide in someone

(De Grouspap erzielt sengem Enkelkand all Dag eng GEschicht)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

fuddelen

A

to cheat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

schwätzen

A

to speak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

liewen

A

to live

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

äntweren

A

to answer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

lounen

A

to rent

Mir lounen eis apartment

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

léieren

A

to learn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

botzen

A

to clean

Mir botzen d’Haus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

verkafen

A

to sell

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

hëllefen

A

hëllefen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

kachen

A

to cook

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

heeschen

A

to be named

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

proposéieren

A

to propose, to suggest

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

reparéieren

A

to repair

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

erausgoen

A

to go out (for entertainment)

Ech gi gär mat de Kollegen eraus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

kréien

A

to get, to receive

(Hutt dir mäin SMS kritt?)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

sollen

A

should, ought to

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

bleiwen

A

to stay

Ech kann net laang hei bleiwen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

mengen

A

to think, to believe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

plangen

plangen un

A

to plan, to organize, to prepare

(Mir plangen schon zanter enger Woch un eiser nachster Vakanz)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

kaschten

A

to cost

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

preparéieren

A

to prepare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

probéieren

A

to try

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

buschtawéieren

A

to spell

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

héieren

A

to hear

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

umellen

A

to register

(Ech well mech hei an der Stad umellen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

fidderen

A

to feed (an animal or a baby)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

schreiwen

A

to write

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

halen

A

to hold, to support

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

vergiessen

A

to forget

(Hues du schonn deng Öko-Tut vergiess?)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

haassen

A

to hate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

wënschen

A

to wish

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

(sech) kenneléieren

A

to get to know, to make acquaintance of

(D’Jeanne an de Mark humm sech zu London op der Uni kennegeléiert.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

fëmmen

A

to smoke

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

stierwen (gestuerwen - past participle form)

A

to die. (D’Madam Reuter ass gestuerwen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

kennen

A

to know

Kennt dir d’Plazen op de Fotoen?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

ophalen

(verb with separable prefix)

A

to stop, to quit, to come to an end.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

decidéieren

A

to decide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

fueren

A

to drive, to travel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

weisen

A

to show

D’Auer weist D’Zäit

Den Thremotere weist 25 Grad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

telefonéieren

A

to telephone

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

wunnen

A

to live

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

waarden

A

to wait

Ech waarden fir de Cours

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

wëssen

A

to know

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

gesinn

A

to see

Mir gesinn eis d’nächst Woch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

decken

A

to cover, to set the table

(Patricia deckt den Dësch.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

raschten

A

to rest

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

felicitéieren

A

to congratulate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

umaachen

A

to switch, to fix, to fasten, to light up

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

schlofen

A

to sleep

64
Q

schéngen

A

to shine

D’Sonn shengt.

65
Q

opstoen

A

to rise up, to stand up

66
Q

spueren

A

to conserve, to save

67
Q

nennen

A

to call, to name, to appoint

(Wei wëlls du däin Hond nennen?)

68
Q

kéieren

A

to turn, to change position of

(Kéier wan ech gelift d’Luucht zu mir)

Please turn the light to me

69
Q

strécken

A

to knit

(Ech strécken en Pullover fir mäin Meedchen)

70
Q

auswielen

A

to choose, to select

(de Professor wielt aus enn interessanten Text fir seng Studenten)

71
Q

matmaachen

A

to attend, to participate

Fënnefzeng Leit maache bei der Emissioun SURVIVOR mat.

72
Q

vergläichen

A

to compare

(Verglaichen deng Äntwert mat däin Noper)

73
Q

nerven

A

to annoy, to bug, to get on ones nerves

(De Stau nervt mech)

74
Q

ginn

A

to give, to pass

Gitt mir zwee Kilo Orangen

75
Q

schloen

A

to hit, to beat, to strike

76
Q

goen

A

to go

77
Q

beroden

A

to advise

Ech beroden d’Clienten a kontrollerieren d’Investitiounen

78
Q

laachen

A

to laugh

79
Q

zielen

A

to count

Hien zielt D’Deeg bis zu senger Pensioun

80
Q

brauchen

A

to need

(ech brauchen däin Numm fir d’Invitation)

81
Q

gratuléieren

A

to congratulate

82
Q

soen

A

to say

83
Q

schneien

A

to snow

Et schneit net hai an der Schwäis.

84
Q

entschëllegen

A

to excuse

Entschellegen mech, wei as däin Numm?

85
Q

reservéieren

A

to reserve, to book

86
Q

ausmaachen

A

to turn off, to put out (a cigarette), to arrange/fix a Rendez-vous

Maach deng Zigarett van ech geliift aus.

87
Q

schmaachen

A

to taste (Wéi schmaact d’Zopp?)

88
Q

hoffen

A

to hope

89
Q

molen

A

to paint

(Als Designerin fir meng Universiteit molen ech de Logo)

90
Q

plënneren

A

to move furniture/house

91
Q

stoen

A

to stand, to be present

(Ech sti(nn) bal all Dag am Stau)

92
Q

lauschteren

A

to listen

93
Q

beschreiwen

A

to describe, to portray.

Beschreift däi(n) Dagesoflaf wann ech gelift.

94
Q

brengen

A

to bring

(De Breifdréier Huet eis d’Zeitung bruecht)

95
Q

grillen

A

to have a barbeque

Mir grillen a campéieren dobaussen.

96
Q

schwammen

A

to swim

(Meng Mamm schwemmt all Dag am Summer)

97
Q

verstoen

A

to understand

98
Q

danzen

A

to dance

99
Q

bestellen

A

to order ( ech bestellen en Taxi fir dräi Auer nomettes)

100
Q

droen

A

to carry

(Main Mann dréit eis Meedchen weini hatt ass krank)

101
Q

wäschen

A

to wash, to clean

102
Q

ophalen

A
103
Q

ënnerschréiwen

A

to sign

104
Q

ruffen

A

to call

(Ech ruffen u wéinst Ärer Annonce)

105
Q

studéieren

A

to study

106
Q

froen

A

to ask

107
Q

virschloen

(verb with separable prefix)

A

to suggest, to propose

108
Q

schneiden

A

to cut, to carve, to trip, to prune

109
Q

maachen

A

to make

110
Q

sangen

A

to sing

111
Q

duergoen

A

to be sufficient/enough

(Eis Sue(n) ginn net duer, fir en Taxi ze maachen.)

(Ech mengen zwou Fläschen Wain ginn duer fir Owesiessen.)

112
Q

spillen

A

to play

113
Q

féieren

A

to lead, to go

(d’Autobunn féiert ronderëm d’Stad)

114
Q

üben

A

to practice, to rehearse, to work on

115
Q

fléien

A

to fly

116
Q

hunn

A

to have

117
Q

wëllen

A

to want. (auxiliary verb)

118
Q

matgoen

A

to go along to accompany someone

(Gees du de weekend mat an de Kino?)

(Wëllt däi Bruder net matgoen?)

119
Q

fannen

A

to find

120
Q

fierwen

A

to colour

(Haut fierwen d’Kanner bei eis doheem d’Oschtereeër.)

(Ech hunn main Hoer gefierft.)

121
Q

sichen

A

to search

122
Q

weidermaachen

A

to continue, to go on

(Ech machen einfach weider.)

(I simple go on)

123
Q

matdeelen

A

to announce

(Deelt eis w.e.g mat, weini Der an D’Vakanz fuert.)

124
Q

fortfueren

A

to leave (verb with separable prefix)

Main Mann fiert iwwer de Weekend fort

125
Q

passen

A

to go along with, to suit

(De Wäi passt wonnerbar bei de Menü.)

126
Q

schaffen

A

to work

127
Q

drénken

A

to drink

128
Q

organiséieren

A

to organise

129
Q

zoumaachen

A

to close, to shut

130
Q

spadséieren

A

to walk

131
Q

opmaachen

A

to open

132
Q

kucken

A

to look, to see

133
Q

kafen

A

to buy

134
Q

schecken

A

to send

(Ech schecken der déi Dokumenter mat E-Mail)

135
Q

kontrolléieren

A

to check, to inspect, to control

136
Q

kommen

A

to come

137
Q

bestueden

A

to marry

138
Q

besichen

A

to visit

Ech gi meng Bomi zwee mol d’Woch besichen

139
Q

kënnen

A

to can. (auxiliary verb)

140
Q

zerwéieren

A

to serve

141
Q

ënnersträichen

A

to underline

Ënnerstraichen d’Verben am Text

142
Q

feieren

A

to celebrate

143
Q

ausfëllen

A

to fill in a form

(Fëllt de Formulaire fäerdeg aus w.e.g.)

144
Q

ukommen

A

to arrive

145
Q

verdéngen

A

to earn (money)

146
Q

u(n)fänken

A

to start, to begin

147
Q

oppassen

A

to watch out, to pay attention

to look after someone

Owes passt meng Mamm op meng Meedechen op.

148
Q

duschen

A

to give a shower

Moies um 6 Auer, esch duschen mesch.

D’Mamm duscht d’Kanner all owend

149
Q

huelen

A

to take, to grab

150
Q

huelen

A

to take, to grab

(Mir huelen all de Bus)

151
Q

freeën

A

to be pleased

Et freet mech.

152
Q

liesen

A

to learn

153
Q

bewäerten

A

to rate, to judge

(D’Gäscht bewäerten de Menü a ginn eng Note zu Patricia)

154
Q

ausgesinn

A

to look like

D’Jong gesäit sympathesch aus.

155
Q

ofhuelen

A

to pick up

No der Feierowend, ech fueren mam Auto op d’Europäesch Schoul fir main Kand of ze huelen.

156
Q

ofhänken (vun)

A

to depend on

Meng Laun (mood) hänkt vum Wieder of.

Dat hänkt dovun(thereof) of.