Vergroting En Mikroskoop Flashcards Preview

Lewens Wetenskap Gr. 8 (Kwartaal 1) > Vergroting En Mikroskoop > Flashcards

Flashcards in Vergroting En Mikroskoop Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

Hoekom gebruik ons mikroskope?

A

Sekere biologiese monsters is te klein om met die blote oog te sien. Ons moet dit vergroot om dit te kan sien. Jy kan ook ‘n handlens gebruik.

2
Q

Bespreek die vergroting van mikroskope…

A

As iets twee keer so groot lyk deur die apparaat, sê ons die vergroting is 2x. ‘n Handlens vergroot omtrent 4x tot 6x. ‘n Geie skool mikroskoop kan tot 1000x vergroot.

3
Q

Dele van die mikroskoop?

A
Basis/voetstuk
Arm
Tafel
Ligbron
Buis
Objektiewe
Oogstuk/okulêr
Stelskroewe
4
Q

Bespreek die basis/voetstuk…

A

Van metaal gemaak en is gewoonlik redelik swaar. Dit moet ferm op ‘n gelyke oppervlak staan sodat die optiese dele nie enige vibrasie ervaar nie.

5
Q

Arm?

A

Dit verbind die voetstuk en tafel en ondersteun die stelskroewe. Die buis is daaraan geheg.

6
Q

Tafel?

A

Plat en het ‘n opening in eie middel. Die ligstraal beweeg deur hierdie opening.
Die volgende strukture is daaraan geheg:
Twee klampe om die voorwerpglasie vasklem
Die diafragma wat aan die onderkant van die tafel geleë is.
Die diafragma reguleer die hoeveel heid lig wat deurbeweeg.

7
Q

Ligbron?

A

Dit genereer die lig wat deur die diafragma, die monster, die objektief, die buis en na die oogstuk gaan. Ons mikroskope gebruik ‘n elektriese lig. Ouer mikroskope het ‘n spieël gebruik om lig te weerkaats.

8
Q

Buis?

A

Dit bestaan uit ‘n oogstuk aan die bo-punt en ‘n roterende neusstuk met drie of vier objektiewe onder. Dit is swart aan die binnekant om refleksie te keer.

9
Q

Objektiewe?

A

Daar is vier objektiewe op ‘n roterende neusstuk, met verskillende vergrotings bv. 4x, 10x, 40x en 100x. Die objektiewe vergroot die voorwerp en gee ‘n duidelike beeld.

10
Q

Oogstuk/Okulêr?

A

Dit vergroot die beeld wat van die objektief af kom voordat die ligstraal die oog bereik. Mikroskope het gewoonlik oogstukke met verskilende vergrotings.

11
Q

Stelskroewe?

A

Twee stelskroewe:

GROWWE STELSKROEF word

11
Q

Stelskroewe?

A

Twee stelskroewe:
GROWWE STELSKROEF word gebruik om die voorwerp te soek en bring dit in gedeeltelike fokus.
FYN STELSKROEF word gebruik vir die finale instelling om ‘n duidelike beeld te kry

12
Q

Hoe dra jy die mikroskoop?

A

Dra in ‘n regop posisie met een hamd op die arm en die ander hand onder die voetstuk. Plaas op ‘n stewige oppervlak as gebruik word.

13
Q

Hoe maak jy die oogstuk skoon?

A

Maak slegs met ‘n sagte lappie skoon. Die lense kan met alkohol skoongemaak word.

14
Q

Waarom sal jy ‘n nat montering van ‘n monster nodig hê?

A

Om deursigtigheid te verbeter en sodat dit makliker kleur. Dit maak ook die voorwerp platter sodat dit beter bestudeer kan word.