Wtenskaplike Ondersoek Flashcards Preview

Lewens Wetenskap Gr. 8 (Kwartaal 1) > Wtenskaplike Ondersoek > Flashcards

Flashcards in Wtenskaplike Ondersoek Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

Watse vrae kan wetenskaplik ondersoek word?

A

Vrae gebaseer op wetenskaplike feite. Nie emosie nie.

2
Q

Alle wetenskaplike ondersoek toets idees van hoe dinge gamaak word en hoe dit funksioneer, na wat lei dit?

A

Die ontwikkeling van nuwe kennis.

3
Q

Wat is die onafhanklike veranderlike?

A

Die veranderlike wat jy kies.

4
Q

Wat is die afhanklike veranderlike?

A

Die veranderlike wat van jou keuse afhang.

5
Q

Wat is beheerde veranderlikes?

A

Die veranderlikes wat jy kan beheer.

6
Q

Krontrole?

A

‘n “Version” van die eksperiment sonder die onafhanklike veranderlike om seker te maak dat die eksperiment waar i

7
Q

Resultate?

A

Jy moet rekord hou van jou resultate. Jy kan dit in woorde skryf (wat sal beteken dat jy ‘n lang opstel gaan skryf), of jy kan dit in die vorm van ‘n tabel of grafiek opsom. Gewoonlik som ons dit in ‘n tabel op en analiseer dit later verder.