Verkleinwoorde Flashcards Preview

Afrikaans Grade 5 > Verkleinwoorde > Flashcards

Flashcards in Verkleinwoorde Deck (12)
Loading flashcards...
0

Hoed

Hoedjie

1

Hond

Hondjie

2

Perd

Perdjie

3

Armband

Armbandjie

4

Pen

Pennetjie

5

Hen

Hennetjie

6

Man

Mannetjie

7

Dam

Dammetjie

8

Mes

Messie

9

Kwas

Kwassie

10

Nes

Nessie

11

Duif

Duifie