Vlastnosti a výroba titanu a jeho slitin Flashcards

1
Q

Vlastnosti titanu

A

Těžkotavitelný kov
Velká pevnost krystalové mřížky
Vysoká teplota tavení (1668 °C)
Vysokou tvrdostí
Vysoká chemické stálost
Dobrý vodič tepla a elektřiny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jaká je hustota titanu?

A

4,51 g/cm3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jaká je teplota tavení titanu?

A

1668°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Jakou krystalickou mřížku má titan?

A

Hexagonální

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jaká je tvrdost titanu?

A

Na moshově stupnici 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Proč je titan dobrý konstrukční materiál?

A

Kvůli jeho pevnosti, tvrdosti a malou hmotnost

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kde se titan vyskytuje?

A

Austrálie, USA, měsíc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Rudy titanu

A

Rutil, ilmenit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Využití tinanu

A

Kosmické technologie
Letecký průmysl
Zdravotnictví
Halo na formuli
TItanová běloba(potravinářství)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Typy slitin titanu

A

α slitiny 0% β
Pseudo α slitiny 2-6% β
(α + β) slitiny martenzitického typu 5-25% β
Pseudo β slitiny 100% β nestabilní (nepatrné množství α)
β slitiny 100% β stabilní

obrázky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly