Vocabulary 2 Flashcards Preview

Occupations > Vocabulary 2 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 2 Deck (61):
1

suddenly

nieoczekiwane

2

quite hard

dość ciężko

3

nieoczekiwane

suddenly

4

dość ciężko

quite hard

5

unemployed

bezrobotny

6

came along

zbliżać się

7

realise

zdać sobie sprawę

8

bezrobotny

unemployed

9

zdać sobie sprawę

realise

10

be in financial difficulties

mieć problemy finansowe

11

undergo

przejść( przez coś)

12

still

wciąż

13

hourly rate

stawka godzinowa

14

work up

doprowadzić do

15

stawka godzinowa

hourly rate

16

put up with

tolerować

17

be treated by

być traktowanym przez

18

tolerować

put up with

19

być traktowanym przez

be treated by

20

booth

budka

21

dirty

brudny

22

middle of the room

w środku pokoju

23

shout at us

krzyczy na nas

24

permission

pozwolenie

25

feeling of despair

uczucie rozpaczy

26

pozwolenie

permission

27

get the reply

uzyskać odpowiedź

28

uczucie rozpaczy

feeling of despair

29

uzyskać odpowiedź

get the reply

30

destiny

stworzony

31

certainly

z pewnością

32

complaint

skarga

33

handle

zajmować się/klamka

34

quit

rzucać

35

run out of

skończyć się

36

zajmować się/klamka

handle

37

rzucać

quit

38

doubts about

mieć wątpliwości

39

receive

otrzymać

40

mieć wątpliwości

doubts about

41

silent

cichy

42

bearable

znośny

43

carry out

wykonać

44

znośny

bearable

45

suitable

pasujący

46

wires

przewody

47

be electrocuted

być porażonym

48

rewiring

zmiana przewodów elektrycznych

49

varied

różnorodny

50

on the move

ciągle w ruchu

51

wage

płaca(co tydzień)

52

salary

płaca(miesiączna)

53

retire

przejść na emeryture

54

ciągle w ruchu

on the move

55

płaca(miesiączna)

salary

56

pension

emerytura(pieniądze)

57

redundant

zwolniony (nie ze swojego powodu)

58

raise/pay rise

dostać podwyżkę

59

be poromoted

dostać podwyżkę

60

work as

pracować jako

61

commute

dojeżdzać