Vocabulary Flashcards Preview

Occupations > Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Deck (48):
1

demanding

wymagająca

2

demand(verb)

wymagać, żądać

3

demand

popyt, zapotrzebowanie

4

arrest

aresztować

5

crime

przestępczość

6

commit/committed

popełniać/zaangażowany

7

commit sb to sth

zobowiązać kogoś do czegoś

8

persuade

namawiać

9

popełniać/zaangażowany

commit/committed

10

namawiać

persuade

11

zobowiązać kogoś do czegoś

commit sb to sth

12

unload

rozładowywać

13

stuff

rzeczy, narzędzia, sprzęt

14

look down on sb

patrzeć na kogoś z góry

15

it is a pain

co za ból

16

co za ból

it is a pain

17

patrzeć na kogoś z góry

look down on

18

above

ponad

19

ponad

above

20

press conferences

konferencja prasowa

21

keep up

być na bieżąco

22

affairs

wydarzenie

23

pieces

kawałki

24

wydarzenie

affairs

25

ponad

above

26

accurately

dokładnie

27

afford

pozwolić sobie

28

valuable

wartościowy

29

pleasure

przyjemność

30

provide

dostarczać

31

dokładnie

accurately

32

pozwolić sobie

afford

33

przyjemność

pleasure

34

whisper

szpetać

35

above

ponad

36

szpetać

whisper

37

lively

tętniący życiem

38

image of

obraz czegoś

39

tętniący życiem

lively

40

reqiure

wymagać

41

Do you always get on at this stop?

Czy zawsze wsiadacie na tym przystanku?

42

My company staged this charity event.

Moja firma zorganizowała to charytatywne wydarzenie.

43

Czy zawsze wsiadacie na tym przystanku?

Do you always get on at this stop?

44

Moja firma zorganizowała to charytatywne wydarzenie.

My company staged this charity event.

45

stage

scena

46

appreciative

deceniający

47

lifting

noszenie ciężkich rzeczy

48

get dirty

ubrudzić się