Voorsetsels Flashcards Preview

Afrikaans Boeks > Voorsetsels > Flashcards

Flashcards in Voorsetsels Deck (61):
1

Ons gaan ____ vakansie.

met

2

Hilda het gister _____ haar tante geskryf.

aan

3

Sy spuit die blomme ____ a tuinslang nat.

met

4

Dit is kwart ____ elf. (quarter to 11)

voor

5

Praat _____ my.

met

6

Gee hierdie brief _____ jou vader.

aan

7

Hy het die boom ___ a byl afgekap.

met

8

Dink ___ al die lekker dinge wat ons gaan doen.

oor

9

Sy kam sy hare ___ a kam.

met

10

Ek is kwaad ____ jou.

vir

11

Daar is 'n wit sloop ___ sy kussing.

oor

12

Ons sing _____ skool. (before)

voor

13

Hy is baie bang ____ 'n slang.

vir

14

Die lamp staan ____ die tafeltjie. (on)

op

15

Kom sit _____ tafel, ons gaan eet.

aan

16

Ek skrik ___ die groot spinnekop.

vir

17

Ons leer Afrikaans ___ skool.

op

18

______ die skool is mooi blomme. (In front of)

Voor

19

My neef woon ___ 'n plaas.

op

20

My sussie kruip weg ___ die hoek.

om

21

Ek is trots ___ jou.

op

22

Ek sit ___ die stoel.

op

23

Ons baklei ___ die lekkers.

oor

24

Ek en by sussie gaan ___ Desember Durban toe.

in

25

______ die einde van die week is ek moeg.

Aan

26

Klim / gooi dit / spring ___ die muur.

oor

27

Ek woon ___ 'n huis.

in

28

Ek lag ___ die snaakse grap.

oor

29

Piet gaan ___ agtuur slaap.

om

30

Albert kom elke dag ___ my speel.

by

31

Die kat kyk ___ die voel in die boom.

na

32

___ nou af gaan ek soet wees.

Van

33

Ek gaan ___ skool swem.

na

34

Ek soek ___ my swembroek.

na

35

Die tafel staan ____ die muur. (against)

teen

36

Daar staan 'n groot boom ____ ons huis. (behind)

agter

37

Haar niggie kom ___ haar kuier.

by

38

Hang die prent _____ die muur.

aan

39

Ek koop lekkers ___ die winkel.

by

40

Hy hang sy baadjie ___ die klerekas.

in

41

Klim ___ die motor.

uit

42

Hulle het die skape ___ die ingeja.

in

43

Eet groente in plaas ___ lekkers.

van

44

Ek val ___ die swembad.

in

45

Ek praat. Luister ___ my.

na

46

Ek glo __ God.

in

47

Daar staan a boom _____ ons huis. (next to)

langs

48

Trek ___ jou baadjie.

uit

49

Ek spring ___ die swembad.

in

50

Hy hou ___ sy sagte matras.

van

51

Iemand klop ___ die deur.

aan

52

Ek is baie lief ____ jou.

vir

53

Dit is nou kwart ___ een. (quarter past 1)

oor

54

___ die begin af was my ma die beste.

Van

55

In die winter slaap hy _____ baie komberse.

onder

56

Dink ___ al die lekker dinge wat ons gaan doen.

aan

57

Hester is a vriendin ___ my.

van

58

Ek is verlief ___ jou.

op

59

Ek hou ___ jou.

van

60

Trou ___ my.

met

61

Die tafel staan ____ die bed. (next to)

langs