Week 1 - OB & HRM Flashcards Preview

3 Organisational Behaviour > Week 1 - OB & HRM > Flashcards

Flashcards in Week 1 - OB & HRM Deck (15)
Loading flashcards...
1

Welke trends zijn er in de zorgsetting?

1. Hogere vraag naar zorg (mensen worden steeds ouder).
2. Prevalentie van chronisch zieke patiënten wordt steeds groter.
3. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans op multimorbiditeit (dit neemt dus ook toe).

4. We hebben een tekort aan personeel.
5. De kosten worden steeds hoger; de druk om de kosten te reduceren wordt dus ook groter.
6. Voorspellingen zijn dat er in 2040 de helft van het inkomen naar de zorg gaat als er niks gebeurd.

2

Wat is Organisational Behaviour?

Een studiegebied dat onderzoek doet naar de impact van individuen, groepen en structuren op het gedrag binnen organisaties met als doel deze kennis toe te passen om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Hoe wordt gedrag beïnvloedt door de verschillende lagen in de organisatie.
Stap 1: kennis verzamelen
Stap 2: kennis toepassen om organisatie te verbeteren.

3

Wat is Human Resource Management?

De vertaling van Organisational Behaviour.
Het waarom en hoe is belangrijk. Hoe kan je mensen sturen?

Human: Relatie tussen werkgever en werknemer.
Resource: Menselijk kapitaal; werknemers als bron om succes dmv kennis, vaardigheden en competenties binnen de organisatie te bewerkstelligen.
Management: Activiteiten die werknemers laat acteren is een gewenste manier om succes binnen de organisatie te bewerkstelligen.

4

Hoe omschrijft Boxall HRM?

Als het management van werk en mensen naar een gewenst einde.

5

Hoe omschrijft Boselie HRM?

HRM omvat beslissingen binnen het management gerelateerd aan het beleid en uitvoeringen die samen de werkrelatie vormen en richten op het bereiken van individuele, organisatorische en maatschappelijke doelen.

6

Wat is strategische HRM?

Patroon van geplande Human Resource implementaties en activiteiten om de organisatie in staat te stellen om hun doelen te bereiken.

HR strategie wordt ontworpen, het komt niet per ongeluk tot stand.

7

Welke verschillen zijn er tussen Traditionele Personeelsmanagement en HRM?

zie afbeelding

8

Wat is het verschil tussen Hard HRM en Soft HRM?

Bij Hard HRM gaat het meer om de middelen (zij zijn je bronnen). De input is ik geef je salaris. De output is jij doet je werk.

Bij Soft HRM ligt de nadruk meer op het menselijke aspect. Wellbeing. Het proberen ontwikkelen van de werknemers. Het geloof: Als je goed bent voor je werknemers, zijn zij goed voor jouw organisatie.

9

Welke Foundational models van (S)HRM zijn er?

-Michigan Model
-Harvard Model

10

Wat is het verschil tussen het Michigan en Harvard Model?

Michigan:
-Hard HRM
-McGregror: Theory X
-Organisatorische strategie en missie staan centraal.

Harvard:
-Soft HRM
-McGregor: Theory Y
-HRM faciliteert; werknemers staan centraal.

11

Wanneer is er synthesis over Soft en Hard HRM?

Zie afbeelding

12

Wat is HPWS?

Hoewel er verschillen zijn in de specifieke onderdelen die zijn opgenomen, zoals ‘high commitment’ of ‘high performance’ HRM-praktijken, hebben zowel conceptueel als emperisch werk de neiging zich te concentreren op HRM-praktijken die gereleateerd zijn aan:
-functioneringsgesprekken / management
-training
-decentralisatie
-participatiemechanismen
-teamgebaseerde structuren
-werkzekerheid
-staffing (werving/selectie)
-een vergoeding

13

Hoe ziet het gedifferentieerde personeelsbestand eruit?

Zie afbeelding

14

Wat kan je zeggen over de relatie tussen HRM en de prestaties van een organisatie?

HRM activiteiten leiden tot betere HRM uitkomsten. Deze betere HRM uitkomsten hebben weer een positieve invloed op de prestaties van een organisatie.

(Zie afbeelding)

15

Wat kan je zeggen over de black box?

In HR literatuur is de black box het thema waarover gepraat moet worden. Men weet niet precies waarom en hoe, maar de black box leidt tot betere performance.
Een black box kan gedefinieerd worden als een onduidelijk mechanisme tussen de input en output van een relatie.

(Zie afbeelding)