Week 5 Voorbereidend onderzoek en de vervolging Flashcards Preview

Strafrecht > Week 5 Voorbereidend onderzoek en de vervolging > Flashcards

Flashcards in Week 5 Voorbereidend onderzoek en de vervolging Deck (7):
1

Wanneer treedt de vervolgingsfase in?

Als er een rechter bij de zak betrokken wordt die een beslissing neemt. Bijv. bij voorlopige hechtenis of een strafbeschikking.

2

Noem de vier punten van de vervolgingsfase.

1. Uitbrengen dgv;
2. RC kan onderzoekshandelingen verrichten;
3. Bevel tot voorlopige hechtenis;
4. Uitvaardigen van een strafbeschikking.

3

Wat houdt het opportuniteitsbeginsel in?

Art 167 lid 2 Sv --> van vervolging kan worden afgezien
op gronden aan het algemeen belang
ontleend.

4

Wat is een beleidssepot?

Wel genoeg bewijs, maar wegens algemeen belang wordt er afgezien van vervolging.

5

Wat is een technisch sepot?

Er gaat iets mis met aanvoeren van het bewijs, Geen vervolging mogelijk.

6

Vervolgingsbeslissingen van het OM (4).

•1. Dagvaarding uitbrengen (art. 258 Sv)
•2. Voorlopige hechtenis week 4
•3. RC in vooronderzoek betrokken (art 181 e.v.Sv)
•4.Wet OM afdoening (strafbeschikking art. 257a Sv).

7

Wat is een strafbeschikking?

OM legt boete op. Dus een boete zonder tussenkomst van de rechter.