Week 4 Inl. in het strafprocesrecht Flashcards Preview

Strafrecht > Week 4 Inl. in het strafprocesrecht > Flashcards

Flashcards in Week 4 Inl. in het strafprocesrecht Deck (2):
1

Noem de vijf procesfasen.

1. Opsporingsonderzoek 140 e.v. Sv;
2. Onderzoek door RC 181 e.v. Sv;
(dagvaarding 258 Sv)
3. Onderzoek ter zitting/beraadslaging en uitspraak 268 e.v. en 345 e.v. Sv;
4. Rechtsmiddelen kunnen ingezet worden door verdachte 404 Sv;
5. Tenuitvoerlegging

2

Salduz-arrest?

ls een verdachte aangehouden wordt moet hij of zij voordat het politieverhoor aanvangt, in de eerste zes uur voor politieonderzoek, een raadsman (advocaat) gesproken hebben.