Wheelock's Latin ch. 2 Flashcards Preview

Latin > Wheelock's Latin ch. 2 > Flashcards

Flashcards in Wheelock's Latin ch. 2 Deck (48)
Loading flashcards...
1

fáma, fámae

rumor; fame

2

fṓrma, fṓrmae

form, beauty

3

fortúna, fortúnae

fortune

4

íra, írae

anger

5

naúta, naútae, m.

sailor

6

pátria, pátriae

fatherland

7

pecúnia, pecúniae

money

8

philosóphia, philosóphiae

philosophy

9

poéna, poénae

penalty, punishment

10

poḗta, poḗtae

poet

11

pórta, pórtae

entrance, gate

12

puélla, puéllae

girl

13

rósa, rósae

rose

14

séntentia, séntentiae

feeling, thought, opinion, vote, sentence, wisdom

15

víta, vítae

life

16

antíquus, antíqua, antíquum

ancient

17

mágnus, mágna, mágnum

large, great; important

18

méus, méa, méum

my

19

múltus, múlta, múltum

many, much

20

túus, túa, túum

your

21

et

and

22

sed

but

23

Ō

Oh!

24

síne

without (+ abl.)

25

est

is

26

rumor; fame

fáma, fámae

27

form, beauty

fṓrma, fṓrmae

28

fortune

fortúna, fortúnae

29

anger

íra, írae

30

sailor

naúta, naútae, m.

31

fatherland

pátria, pátriae

32

money

pecúnia, pecúniae

33

philosophy

philosóphia, philosóphiae

34

penalty, punishment

poéna, poénae

35

poet

poḗta, poḗtae

36

entrance, gate

pórta, pórtae

37

girl

puélla, puéllae

38

rose

rósa, rósae

39

feeling, thought, opinion, vote, sentence, wisdom

séntentia, séntentiae

40

life

víta, vítae

41

ancient

antíquus, antíqua, antíquum

42

large, great; important

mágnus, mágna, mágnum

43

my

méus, méa, méum

44

many, much

múltus, múlta, múltum

45

your

túus, túa, túum

46

and

et

47

but

sed

48

without (+ abl.)

síne