words Flashcards Preview

2018N > words > Flashcards

Flashcards in words Deck (117):
1

without

uten

2

outside

utenfor

3

except

utenom

4

external

utenfra

5

acknowledge

erkjente

6

attracted by

tiltrukket av

7

attration

tiltrekning

8

to distinguish between

å skille mellom

9

what a fate

for en sjebne!

10

get outlets for ( sexual desires)

få utløp for

11

seized

beslaglagt

12

obviously set up

åpenbart oppstilt

13

sex offenders

sedelighetsdømte

14

could have been avoided?

kunna vært ungått?

15

comitted assault

begått overgrep

16

inquires

henvendelser

17

prepared

forberedt

18

perception

oppfatning

19

vaguely

vagt

20

however

imidlertid

21

it doesn't arrive

det ikke kommer fram

22

defense

forsvar

23

conscientiousness

planmessighet

24

neuroticism

nevrostisisme

25

not too far away

ikke så langt unna

26

it's the media that portrays it that way

media some fremstille det

27

graduation

uteksaminert

28

is repulsive

er frastøtende

29

abuse

skjellsord

30

is frightened

er vrient

31

i think so

det tror jeg nok

32

requests

forespørsler

33

performance

forestilling

34

i'll have to go in there

jeg må nok innder

35

immature/childish

barnslig

36

opportunity

anledning

37

was unfaithful

var utro

38

stuffy

prippen

39

it dosen't go by itself

det går ikke helt av seg selv

40

currently

foreløpig

41

in a box

i bås

42

most generous

rausteeste

43

resistance movement

motstandsbevegelse

44

scary things

fæle ting

45

straining on

påkjenning på

46

discovery

oppdag

47

what was it that was painful?

hva var det som var vondt?

48

done

unnagjort

49

confession

bekjennelse

50

red-hot

opphauset

51

strenous

anstrengende

52

how do they take it?

hvordan etterkommer de?

53

underlying

bakenforliggende

54

hit rock bottom

nådde bunnen

55

is at stake

står på spill

56

forsakes

forsaker

57

detoxification

avgiftning

58

thorough

grundig

59

present this to you

legge frem for dere

60

he is here

han er til stedet

61

the vision is that it depends on

synet er sånn at det henger etter....

62

inflicted on me

påført meg

63

implement

gjennomføre

64

reveals

avslører

65

punishable

straffebart

66

random/luck/accident/incident

tilfeldighet

67

was exposed for

ble utsatt for

68

prevent

forebygge

69

recognized

gjenkjent

70

there has been a decision

det ble fattet en beslutning

71

disarmingly

avvæpende

72

arrangements

opplegg

73

brave

modig

74

humbly

ydmykt

75

custom made for

tilrettelagt

76

stay

oppholde

77

sudden stop

bråstopp

78

framework

rammelse

79

I was told about it

jeg har blitt det fortalt

80

take one day at a time

tar en dag av gangen

81

you can rest a little now

du får hvile litt nå

82

when we have put on clothes

når vi har fått på klær

83

to preserve

å bevare

84

inflict

påføre

85

to receive help

å ta imot hjelp

86

dignity

verdigheten

87

adaptability

omstillingsevne

88

memory

hukommelse

89

up to 3 years ago

ifra intil tre å siden

90

circumstances

omgivelsene

91

neglect

omsorgssvikt

92

displace (emotionally)

fortrengt

93

thrilled

begeistra

94

trust others

tillit til andre mennesker

95

to trust you (why should I trust you?)

å ha tillit til deg

96

to decide

å avgjøre

97

crucial

avgjørende

98

if it had been...

hadde det vært

99

to notify

å meddele

100

can I think about this a little?

kan jeg tygge litt på det?

101

transition

overgang

102

I don't have to be there

jeg trenger ikke å være til stedet

103

coping with life

livsmestring

104

delusions

vrangforestilling

105

obessions

tvangstanker

106

claiming

påstår

107

apparently

tydeligvis

108

what is needed?

hva som trengs? hva skal til...

109

compulsory intervention

tvangsvedtak

110

is continous

er gjennomgående

111

takes place

foregår

112

forrige

previous

113

accused of

tiltalt for

114

indicement

tiltalen

115

surrounded by/consisting of

omfanget av

116

carry out

gjennomføre

117

by på

1. servere: Han byr på stekt flesk