Words - Unit 2 Free time Flashcards Preview

AJ - slovicka > Words - Unit 2 Free time > Flashcards

Flashcards in Words - Unit 2 Free time Deck (63):
1

active

aktivní

2

always

vždy

3

athletics

atletika

4

Australian Rules football

australský typ fotbalu

5

basketball

košíková

6

book

kniha

7

bowling

bowling

8

brilliant

skvělý, úžasný

9

champion

držitel rekordu, mistr, šampión

10

chat room

chatová místnost na internetu

11

check (my e-mail)
[ček]

kontrolovat (e-maily)

12

chess
[tšes]

šachy

13

competition
[kompetišn]

soutěž

14

cricket
[krikit]

kriket

15

cycling
[saiklin] - nosové n

jízda na kole

16

dancing

tancování

17

excitement
[ek'saitment]

vzrušující

18

fashion

móda

19

fight

bojovat

20

go out

jít ven

21

gold medal
[gold medl]

zlatá medaile

22

gymnastics

gymnastika

23

hardly ever

sotva kdy, zřídkakdy

24

have time

mít čas

25

hit
[hit]

uhodit, zsáhout

26

hobby

záliba

27

hockey
[hoki]

hokej

28

hold a world record

držet světový rekord

29

horse riding
[hósraidin] - Norové n

jezdit na koni

30

ice skating

bruslení

31

jogging

kondiční běh

32

join
[džoin]

připojit se, vstoupit

33

kick
[kik]

kopnout

34

martial arts

bojová umění

35

midnight
[midnait]

půlnoc

36

netball

druh košíkové

37

never

nikdy

38

often

často

39

photography

fotografie

40

population

populace

41

practice (n) (v)
[praktis]

(n) - cvičení, trénink
(v) - cvičit, trénovat

42

press-up

kliky (cvik)

43

prize

cena (v soutěži)

44

relative
[rel(ej)tiv]

příbuzný

45

relax

relaxovat

46

rent

najmout si, pronajmout

47

rest

odpočinek, zbytek

48

rollerblading
[rolbleiding]

jízda na kolečkových bruslích

49

rugby

ragby

50

sometimes

někdy

51

stand
(I can't stand her!)
[stend]

nesnášel, nemoci vystát

52

stay
[stei]

zůstat, bydlet

53

step

krok

54

stick
[stik]

hůl, tyč

55

stomach
[stomek]

žaludek, břicho

56

suppose

předpokládat

57

swimming

plavání

58

take part (in competitions)
[teik pát]

zůčasnit se (soutěží)

59

terrible
[teribl]

hrozný

60

toe
[tou]

prst na noze

61

usually
[južueli]

obvykle

62

win

vyhrát

63

world record
[wóld recód]

světový rekord