Words - Unit 3 School time Flashcards Preview

AJ - slovicka > Words - Unit 3 School time > Flashcards

Flashcards in Words - Unit 3 School time Deck (48):
0

art and design [a:t end di'zain]

umění a disign, technické práce

1

behind [bi'haind]

za

2

bin

koš (na odpadky)

3

biology [baiolodži]

biologie

4

borrow [borou]

půjčit si

5

break

přestávka

6

chair [tše(r)]

židle

7

chemistry ['kemistry]

chemie

8

citizenship ['sitizenčip]

občanství

9

classroom

třída

10

clock [klok]

hodiny

11

compulsory [kem'pals(e)ri]

povinný

12

computer room

počítačová místnost

13

corridor ['korido:(r)]

chodba

14

cost [kast]

stát (o ceně)

15

cupboard /'kabod/

kredenc, (skříň)

16

desk /desk/

stůl

17

directions /dairekčnz/

směry

18

English /'ingliš/

angličtina

19

enormous /i'no:m(e)s/

obrovský

20

exam /eg'z(ea)m/

zkouška

21

floor /flo:(r)/

podlaha

22

follow (the rules) /folou/

dodržovat pravidla

23

foreign language /for(e)n lenguidž/

cizí jazyk

24

French /frentš/

francouzština

25

geography /dži' ogr(e)fi/

zeměpis

26

German /dž3:m(e)n/

němčina

27

go along /gou (e)'lon/ - norové n

jít/jet podél

28

go down /gou 'daun/

jít/jet dolů

29

go past /gou 'pa:st/

projít/ projet kolem

30

go through /gou '(-)ru:/ - jazyk mezi zuby

projít/ projet něčím

31

go up /gou 'ap/

jít/ jet nahoru

32

gym /džim/

tělocvična

33

hall /ho:l/

hala

34

hrad teacher /hed 'ti:č(r)/

ředitel

35

history /'histri/

dějepis

36

in front of

před

37

information and communication technology (I.C.T.) /informeišn end komunikeišn tek' nolodži/

informační a komunikační technologie

38

lesson /'lesn/

lekce, hodina

39

library /'laibr(e)ri/

knihovna

40

maths /me(-)s/ - jazyk mezi zuby

matematika

41

meeting /'mi:tin/ - nosové n

schůze

42

motivation /mouti'veišn/

motivace

43

near /nie(r)/

blízko

44

next to

vedle

45

noticeboard /noutisbo:d/

nástěnka

46

on

na, v

47

optional /opšnl/

volitelný