Words x 033 - General Flashcards Preview

(My Words - Tagalog) > Words x 033 - General > Flashcards

Flashcards in Words x 033 - General Deck (33):
0

Puti

white

1

Mga kulay

Colors

2

Itim

black

3

Oreyens

Orange

4

Pula

Red

5

Lila

purple

6

Asul

blue

7

Berde

green

8

Mga bilang

Numbers

9

Isa

one

10

Dalawa

two

11

Tatlo

three

12

Apat

four

13

Lima

five

14

Anim

six

15

Pito

seven

16

Walo

eight

17

Siyam

nine

18

Sampu

ten

19

Ang pamilya ko

My family

20

Lola

grandmother/grandma

21

Lolo

Grandpa/grandfather

22

Tatay

father

23

Nanay

mother

24

Tito

uncle

25

Tita

Aunt

26

Kuya

Brother

27

Ate

Sister

28

Ang aking araw

My day

29

Gising

Wake up

30

Umaga

morning

31

Hugas ng mga kamay

Wash hands

32

Kain

Eat

Decks in (My Words - Tagalog) Class (99):