Words x 078 - General Flashcards Preview

(My Words - Tagalog) > Words x 078 - General > Flashcards

Flashcards in Words x 078 - General Deck (78):
0

Lapis

Pencil

1

Ballpen

Ballpoint pen

2

Hindi

No

3

Papel

Paper

4

Aklat/Libro

Book

5

Kuwaderno

Notebook

6

Pisara

Blackboard

7

Bag

Bag

8

Pambura

Eraser

9

Mesa

Table

10

Silya

Chair

11

Telepono

Telephone

12

Payong

Umbrella

13

Susi

Keys

14

Tubig

Water

15

Panyo

Handkerchief

16

Pamaypay

Fan

17

Ito (Object is near the speaker

That/this

18

Iyan (Object is far from the speaker)

That/this

19

Iyon (Object is farthest away from the speaker *really far*)

That/this

20

Telepono ito

This is a telephone

21

Hindi ito papel

This is not paper

22

Susi ito (The object is near)

That is a key

23

Silya iyan (The object is far)

This is a chair

24

Pamaypay iyon (The object is very far)

That is a fan

25

May

Have

26

Wala

Don't have

27

Pakibigyan

Please give

28

Salamat

Thank you

29

Walang anuman

Welcome

30

Aba, siyempre

Oh, of course

31

Lang

Only

32

Ilan

How many

33

Isa

1

34

Dalawa

2

35

Tatlo

3

36

Apat

4

37

Lima

5

38

Anim

6

39

Pito

7

40

Walo

8

41

Siyam

9

42

Sampu

10

43

Labing-isa

11

44

Labindalawa

12

45

Labintatlo

13

46

Labing-apat

14

47

Labinlima

15

48

Labing-anim

16

49

Labimpito

17

50

Labingwalo

18

51

Labinsiyam

19

52

Dalawampu

20

53

Dalawampu't isa

21

54

Dalawampu't dalawa

22

55

Dalawampu't tatlo

23

56

Dalawampu't apat

24

57

Dalawampu't lima

25

58

Dalawampu't anim

26

59

Dalawampu't pito

27

60

Dalawampu't walo

28

61

Dalawampu't siyam

29

62

Tatlumpu

30

63

Apatnapu

40

64

Limampu

50

65

Animnapu

60

66

Pitumpu

70

67

Walumpu

80

68

Siyamnapu

90

69

Sandaan

100

70

Dalawang daan

200

71

Sanlibo

1,000

72

Sampung libo

10,000

73

Isangdaang libo

100,000

74

Isang milyon

1,000,000

75

Isang bilyon

1,000,000,000

76

Bulsa

Pocket

77

Laro

Game

Decks in (My Words - Tagalog) Class (99):