Zapalenia, martwice, itp. Flashcards

1
Q

[KOREKTAKSIĘGI]wzrostupodatnościnazakażenianiepowoduje­ ​

A

wodpowiedzijest
zespółDiGeorga,aon ​ powoduje ​ ,botoaplazjagrasicy=brak/niedobórlimfotcytów­
zaburzeniaodporności

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Młodymęzczyznazzaburzeniamiwidzeniaiosłabieniemmięsnikończyn.Mazdrowedzieci,
alechorąmatkę,siostre,brataiciotkę.Tonajpewniej: ​

A

mutacjamitochondrialna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ZespółDiGeorgadziedziczysię: ​

A

autosomalniedominująco ​ (w15%,resztaprzypadków

denovomikrodelecjana22chromosomie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

[KOREKTAKSIĘGI]­ ​ ziarniniak

A

NIEwkażdymzap.przewlekłym­

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ascites:­ ​

A

płynobrzękowywjamieotrzewnej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Anginaludwiga­ ​

A

ropowicadnajamyustnej ​ zapalenieG­dzieci

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wskażnieprawidłowe: ​

A

Ropieńmożeznajdowaćsięwwątrobie(i ​ napowierzchnibłony
śluzowej)

w nawiasie jest źle

­

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ziarniniak­

A

​ gromadząsięwnimkom.nabłonkowate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Conależydopewnychoznakśmierci? ​

A

Rigormortis(stężeniepośmiertne),livores

mortis(plamypośmiertne),gniciezwłok(putrefactio)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Relacjapomiędzytkankąwłóknistąawłóknikiem­ ​

A

bliznawłóknistapowstajewmiejscu

zapaleniazwłóknikiem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly