Zapalenia, martwice, itp. Flashcards Preview

Mała księga patomorfy > Zapalenia, martwice, itp. > Flashcards

Flashcards in Zapalenia, martwice, itp. Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

[KOREKTAKSIĘGI]wzrostupodatnościnazakażenianiepowoduje­ ​

A

wodpowiedzijest
zespółDiGeorga,aon ​ powoduje ​ ,botoaplazjagrasicy=brak/niedobórlimfotcytów­
zaburzeniaodporności

2
Q

Młodymęzczyznazzaburzeniamiwidzeniaiosłabieniemmięsnikończyn.Mazdrowedzieci,
alechorąmatkę,siostre,brataiciotkę.Tonajpewniej: ​

A

mutacjamitochondrialna

3
Q

ZespółDiGeorgadziedziczysię: ​

A

autosomalniedominująco ​ (w15%,resztaprzypadków

denovomikrodelecjana22chromosomie)

4
Q

[KOREKTAKSIĘGI]­ ​ ziarniniak

A

NIEwkażdymzap.przewlekłym­

5
Q

Ascites:­ ​

A

płynobrzękowywjamieotrzewnej

6
Q

Anginaludwiga­ ​

A

ropowicadnajamyustnej ​ zapalenieG­dzieci

7
Q

Wskażnieprawidłowe: ​

A

Ropieńmożeznajdowaćsięwwątrobie(i ​ napowierzchnibłony
śluzowej)

w nawiasie jest źle

­

8
Q

ziarniniak­

A

​ gromadząsięwnimkom.nabłonkowate

9
Q

Conależydopewnychoznakśmierci? ​

A

Rigormortis(stężeniepośmiertne),livores

mortis(plamypośmiertne),gniciezwłok(putrefactio)

10
Q

Relacjapomiędzytkankąwłóknistąawłóknikiem­ ​

A

bliznawłóknistapowstajewmiejscu

zapaleniazwłóknikiem