Zugehörigkeit, Besitz, Verlust, Danken, Wissen Flashcards Preview

Deutsch perussanasto > Zugehörigkeit, Besitz, Verlust, Danken, Wissen > Flashcards

Flashcards in Zugehörigkeit, Besitz, Verlust, Danken, Wissen Deck (67):
1

omistaa

besitzen

2

pitää

behalten

3

saada

bekommen, erhalten

4

sisältää

enthalten

5

oma

eigen

6

päästä eroon jstak

los/werden + A (ist)

7

menettää, kadottaa

verlieren

8

kadota, hävitä

verschwinden (ist)

9

miettiä, harkita jtak

nach/denken über + A

10

harkita

sich (D) überlegen

11

vaikutelma

der Eindruck, -e+

12

tulla mieleen

kommen auf + A (ist)

13

oivaltaa, käsittää

ein/sehen

14

käsittää, ymmärtää

begreifen

15

keskittyä jhk

sich konzentrieren auf + A

16

käsitys, vaikutelma jstak

die Vorstellung, -en über + A/von + D

17

kuva jstak

das Bild, -er von + D

18

mielikuvitus

die Phantasie

19

omatunto

das Gewissen

20

muisto jstak

die Erinnerung, -en an+ A

21

muisti

das Gedächtnis

22

painaa mieleensä

sich (D) merken

23

tulla mieleen

ein/fallen + D (ist)

24

merkitä muistiin

notieren

25

unohtaa jk esine jhkn

liegen lassen

26

olla selvillä jstak

Bescheid wissen über + A

27

olla jnkn tiedossa

bekannt sein + D

28

tuntea paikat, olla selvillä

sich aus/kennen

29

selviytyä, perehtyä

sich zurecht/finden

30

saada tietää, kuulla

erfahren

31

kokemus

die Erfahrung, -en

32

saada selville

heraus/kommen

33

tiedustella, kysyä jtk

sich erkundigen nach + D

34

hankkia tietoja jstak

sich informieren über + A

35

tarkistaa jk asia

nach/sehen

36

tarkistaa, tutkia

prüfen

37

olla selvillä jstak

informiert sein über + A

38

tieto jstak, tiedonanto

die information, -en über + A

39

ratkaista, päättää

entscheiden

40

tehdä ratkaisu jnk suhteen

sich entscheiden für + A

41

päättää, tehdä päätös

beschließen

42

ratkaisu, valinta

die Wahl, -en

43

pitää parempana

vor/ziehen

44

selitys

die Erklärung, -en

45

todistaa, osoittaa todeksi

beweisen

46

todiste

der Beweis, -e

47

varma

sicher, gewiss

48

olla varmaa

fest/stehen

49

tosiasia

die Tatsache, -n

50

olla vakuuttunut jstak

überzeugt sein (von + D)

51

epäilemättä

ohne Zweifel, zweifellos

52

todellisuus

die Wirklichkeit, -en

53

totuus (jstak)

die Wahrheit (über + A)

54

periaate

das Prinzip, -ien

55

olettaa, otaksua

vermuten, an/nehmen

56

pitää todennäköisenä

rechnen mit + D

57

pitää epävarmana, kyseenalaisena

sich fragen

58

tuntua jstak jltak

vor/kommen + D

59

tuntua, näyttää

scheinen

60

epäillä jtk

zweifeln an + D

61

epäillä

bezweifeln

62

epäilys jstak

der Zweifel, - an + D

63

arvioida

schätzen

64

arvata

raten

65

todennäköisesti

wahrscheinlich, voraussichtlich

66

ilmeinen, ilmeisesti

offenbar

67

näennäisesti

scheinbar

Decks in Deutsch perussanasto Class (41):