Zulu- Umcimbi Flashcards Preview

Grade 9- July Exams > Zulu- Umcimbi > Flashcards

Flashcards in Zulu- Umcimbi Deck (5):
1

Place

Indawo

2

Date

Usuku

3

Time

Isikhathi

4

Dress code

Ukugqoka

5

Your address

Inombolo yakho

Decks in Grade 9- July Exams Class (148):