FARMA II, kol. 1 Flashcards

Decks in this Class (18):

 • 4 Autakoidy Lipidowe Dzialanie Prostaglan
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Nlpz Podzial Ze Wzgledu Na Strukture Ch
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Autakoidy Peptydowe Bradykinina Endotel
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Autakoidy Peptydowe Angiotensyna
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Leki Ukl Sympatycznego Blokery
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • 1 Przekaznictwo Cholinergiczne Cholinomim
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • 1 Przekaznictwo Cholinergiczne Cholinolit
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 1 Przekaznictwo Cholinergiczne Zlacze Nn
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Leki Ukl Sympatycznego Dzialanie Recept
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Leki Ukl Sympatycznego Alkaloidy Sporys
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Autakoidy Aminowe Histamina
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Autakoidy Aminowe Serotonina Migrena
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Autakoidy Purynowe Tienopirydyny
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • 4 Autakoidy Lipidowe
  31 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Nlpz
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Dna Moczanowa
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Rzs Leki Klasyczne
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Rzs Leki Biologiczne
  11 Cards
  Preview Flashcards