Farmakologia Flashcards

Decks in this Class (25):

 • Ukl Cholinergiczny Receptory Etc
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinomimetyczne
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Inhibitory Ache
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinolityczne
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Receptor Nikotynowy
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Zlacze Nerwowo Miesnio
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Uklad Adrenergiczny Receptory Etc
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Sympatykomimetyczne
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Alfa Adrenolityki
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Selektywni Antagonisci Alfa1
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Sympatykolityczne
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Beta Blokery
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe Histamina
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe Serotonina
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Uzywane W Leczeniu Migreny
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe Bradykinina Angiotens
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Gazowe
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Selektywne Inhibitory Fosfodiesterazy Typ
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Pif Paf
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy W Farmakologii
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Nlpz
  54 Cards
  Preview Flashcards
 • Dodatkowe Mechanizmy Dzialania Nlpz
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Inne Niz Nlpz Leki Przeciwbolowe I Przeci
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Rzs
  60 Cards
  Preview Flashcards