This class was created by Brainscape user ilona van der mast. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: ilona van der mast

Decks in this class (40)

eisen
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
Wat is de functie van water als oplosmiddel en wat zijn belangrijke voorbeelden deze functie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
Welke verschillende transportsystemen door de membranen zijn er?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
Welke interacties treden op tussen hormoon en doelcel?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards
Welke verschillende soorten receptoren bestaan er en wat is hun functie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards
Wat is de functie van ionenpompen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
Hoe werkt een actiepotentiaal en hoe komt het tot stand?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
Hoe komen Ca2+ en Na+ afhankelijke actiepotentialen tot stand?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
Wat zijn ionenkanalen en hoe functioneren ze?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
Wat zijn de belangrijkste anatomische en histologische aspecten van de bouw van het zenuwstelsel en onderdelen ervan?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
18  cards
Hoe ontstaan actiepotentialen en hoe worden deze gepropageerd langs axonen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
Wat is de functie en het werkingsmechanisme van neuromusculaire/neuronale synapsen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
Hoe wordt informatie verwerkt door neuronen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
Wat zijn de functie en eigenschappen van neurotransmitters?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
Wat is de functie van cerebrospinaal vocht en de bloed-hersenbarrière?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
Wat is de structuur en de werking van het ruggenmerg en spinale zenuwen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards
Wat is een reflex? Noem een aantal voorbeelden
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
0  cards
Wat zijn de belangrijkste functies van de hersenstam?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
Hoe bepalen reflexen de houding van het lichaam?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
9  cards
Wat zijn de voornaamste functies van het cerebellum?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
0  cards
Wat is de werking van het cerebrum met betrekking tot de functies van de cortex, gevoelsperceptie, controle van skeletspieren, bewustzijn en slaap, emoties, geheugen en leerprocessen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
45  cards
Wat is de functionele opdeling en werking van het autonome zenuwstelsel?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
1  cards
Belangrijk; zie HFST 3 233
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
29  cards
Hoe werken sensorische cellen en receptoren?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
Welke verschillen soorten receptoren zijn er?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
Hoe werkt signaalcodering en transmissie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
8  cards
Wat betekent adaptatie en laterale inhibitie? Wat is hun functie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
Wat zijn somatische en viscerale sensaties?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
13  cards
Welke verschillende soorten pijn zijn er en wat is pijninformatietransmissie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
21  cards
Wat is het werkmechanisme van reuk- en vomeronasale orgaan?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
30  cards
Hoe werkt de smaakzin en hoe wordt smaak waargenomen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
10  cards
Wat zijn de structuren met verschillende functies van de onderdelen van het gehoorapparaat?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
14  cards
Hoe werkt geluidstransmissie in het middenoor?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
Wat is de werking van de cochlea en hoorcellen, hoe verloopt frequentiediscriminatie?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
20  cards
Hoe wordt de toestand van het evenwicht waargenomen, behouden en gecorrigeerd?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
16  cards
Wat is de functionele structuur van het oog en zijn onderdelen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
Wat is accommodatie en waartoe leidt dit principe?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
Wat is de functionele structuur en de werking van de retina?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
41  cards
Hoe verlopen gezichtsbanen?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
Hoe wordt visuele informatie verwerkt bij zoogdieren?
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
11  cards

More about fysiologie

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

European History 101
 • 19 decks
 • 661 flashcards
 • 6,304 learners
Decks: The Late Middle Ages, The Renaissance, The Age Of Exploration, And more!
Anatomie en fysiologie II
 • 7 decks
 • 273 flashcards
 • 1 learners
Decks: 1 Sensorisch Systeem, 2 Spijsverteringsstelsel, 3 Urinewegstelsel, And more!
Fysiologi
 • 8 decks
 • 159 flashcards
 • 37 learners
Decks: Kapitel 1, Kapitel 10, Kapitel 4, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1271 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
Make flashcards