guyton and hall

This class was created by Brainscape user Stijn Bonekamp. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (30)

Biomaterialen college 2
Wat kun je zeggen over de oppervl...,
Wat kun je zeggen over de bulk ei...,
Atomen en moleculen bepalen de me...
39  cards
H3: Genetic control of Protein synthesis, Cell Function, and Cell Reproduction
Hoe noemen we het hele proces van...,
Sommige van de eiwitten die gesyn...,
Waaruit is dna opgebouwd 3
105  cards
Biomaterialen college 3
Wat is biocompatibiliteit,
Waarvan is de biocompatibiliteit ...,
Waarvan is de biocompatibiliteit ...
46  cards
Biomaterialen college 4
Wat is een polymeer,
Waarom zijn polymeren zo breed to...,
Op welke manieren kunnen polymere...
28  cards
Biomaterialen college 5
Wat zijn keramieken,
Waar kunnen bio keramieken voor g...,
Wat zijn de eigenschappen van ker...
32  cards
Biomaterialen college 6
Wat zijn de belangrijkste paramet...,
Wat zijn alkali metalen,
Wat zijn de eigenschappen van alk...
28  cards
Celbiologie 1
Wat is recombinant dna,
Welke tools hebben we in de dna t...,
Wat is een plasmide
11  cards
Celbiologie 2
Een antibiotica resistentie gen w...,
Wat is polymerase chain reaction pcr,
Wat is er nodig voor een pcr
11  cards
Celbiologie 3
Wat is transfectie,
Wat is het verschil tussen stabie...,
Wat zijn de stappen die nodig zij...
8  cards
Fysiologie vrouwelijk urogenitaal systeem
De menstruatie cyclus heeft maar ...,
De menstruatiecyclus is niks ande...,
De menstruatie cyclus is op te sp...
33  cards
Zelfstudie fysiologie vrouwelijk urogentiaal systeem
Wanneer spreken we van vroegtijdi...,
Hoe definieer je de overgang,
Hoe definieer je de menopauze
15  cards
H2: The Cell and Its Functions
Wat zijn de twee belangrijkste co...,
Waardoor wordt de nucleus van het...,
Waardoor wordt het cytoplasma van...
129  cards
H4: Transport of Substances Through Cell Membranes
Hoe komen de verhoudingen verschi...,
Welke stoffen kunnen direct door ...,
Op welke manieren is transport ov...
53  cards
H5: Membrane Potentials and Action Potentials
Tijdens het rustpotentiaal ligt k...,
De drijvende kracht achter diffus...,
De nerst vergelijking beschrijft
51  cards
H6: Contraction of Skeletal Muscle
Het grootste deel van de spiervez...,
Wat is het sarcolemma waaruit bes...,
Wat zijn de basale eenheden van e...
61  cards
H7: Excitation of Skeletal Muscle
Elk zenuwuiteinde maakt nabij het...,
Hoeveel nmjs zijn er per spiervez...,
Welke structuur vormen de vertakk...
32  cards
H8: Excitation and Contraction of Smooth Muscle
Wat zijn de verschillen en overee...,
Welke typen glad spierweefsel bes...,
Wat is het verschil in aansturing...
39  cards
H9: Cardiac Muscle; The Heart as a Pump and Function of the Heart Valves
Uit welke types spier bestaat het...,
Wat voor type spiercellen liggen ...,
Welke spierweefsel laag loopt lin...
68  cards
H14: Overview of the Circulation: Pressure, Flow and Resistance.
Waardoor wordt de bloedstroom doo...,
Waarin is de circulatie verdeeld 2,
Wat zijn arteriolen
46  cards
H16: The Microcirculation and Lymphatic System: Capillary Fluid Exchange, Interstitial Fluid, and Lymph Flow
Wat is de microcirculatie,
Wat zijn de belangrijkste functie...,
Hoe vaak vertakt een arterie die ...
59  cards
H61: The Autonomic Nervous System and the Adrenal Medulla
Wat is de functie van het autonom...,
Waardoor wordt het autonome zenuw...,
Wat is naast de centra nog meer e...
62  cards
Epidemiologie M7
Wat zijn de verschillende benader...,
Definieer de standaard epidemiolo...,
Definieer prevalentie
62  cards
H1: Introduction to Physiology, The Cell and General Physiology
Hoeveel cellen heeft ons lichaam,
Hoeveel van alle cellen in het li...,
Hoeveel procent van het lichaam i...
29  cards
Biomaterialen samenvatting
Wat is een biomateriaal,
Wat is biocompatibiliteit,
Wat zijn de materiaalklassen 4
8  cards
celbiologie 4
Wat is crispr cas natuurlijke sit...,
Wat is een bacteriofaag,
Wat is een locus en waaruit besta...
12  cards
celbiologie 5
Wat is dna sequencing,
Welke verschillende manieren zijn...,
Wat heb je nodig voor sanger sequ...
8  cards
celbiologie 6
Wanneer spreken we van een stamcel 2,
Wat is het verschil tussen stamce...,
Wat is de rol van telomerase in c...
19  cards
Anatomie vrouwelijk urogenitaal systeem
Wat is het verschil tussen het be...,
Wat is het diafragma pelvis,
Wat is het diafragma urogenitale
15  cards
Beeldvorming in de urogyn.
Wat zijn oorzaken voor uterovagin...,
Wat zijn risicofactoren voor uter...,
Hoe komt uterovaginale prolaps to...
21  cards
Ultrasound urgogenitaal
Wat is ultrageluid,
Welke transducers zijn waarvoor h...,
Hoe onstaan er echo s
13  cards

More about
guyton and hall

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Stijn Bonekamp's Guyton and Hall flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Physiology Guyton And Hall
  • 8 decks
  • 56 flashcards
  • 1 learners
Decks: Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4, And more!
Guytons Physiology
  • 16 decks
  • 458 flashcards
  • 14 learners
Decks: Cardiac Muscles Heart As A Pump And Func, Cardiac Cycle, The Functions Of The Heart Valves, And more!
Grice/Hall AQA A-Level Biology Revisi...
  • 60 decks
  • 1246 flashcards
  • 19 learners
Decks: General, 312 Carbohydrates, 313 Lipids, And more!
Make Flashcards