k1 (full study: brainscape.com/p/3l80o-lh-b446v)

This class was created by Brainscape user F Jensen. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (58)

Blandet (Ø1 + TBL +)
Hvilke komplikationer kan forekom...,
Hvordan skal patienter med traume...,
Tinnitus ses isaer a hos patiente...
28  cards
Ø2 + ØK: Høreproblemer og svimmelhed
Hvad star tc for i en horeprove o...,
Hvad star srt for i en horeprove ...,
Hvad star ds for i en horeprove h...
41  cards
Ø3: Høreprøve og facialisparese
Hvad bestar en horeprove af,
Hvordan inddeles en toneaudiometri,
Hvilke tests udfores ved taleaudi...
36  cards
Ø4+Ø5: Sygdomme i mellemøret 1+2
Birthe 55 arringer kl 805 til sin...,
Hvordan behandler man mild otitis...,
Hvordan behandler man svaer otits...
68  cards
Ø6: Hørelidelser - indre øre
Hvad er symptomer pa horenedsaett...,
Hvad er definitionen op sudden de...,
Hvad er epidemiologien af ideopat...
31  cards
Ø7: Allergi, infektion og andre lidelser i næse og bihuler
Hvad er arsagen til allergisk rhi...,
Hvor stor er forekomsten af aller...,
Hvad er behandlingen mod allergis...
32  cards
Ø8: Næse og bihulesygdom
Hvad fejler barnet hvornar skal d...,
Disse symptomer er tegn pa hvilke...,
Hvor mange choanalatresi er der o...
22  cards
Ø9: Benigne sygdomme i svælget
Hvad bestar waldeyers svaelgring ...,
Hvilke lokalisationer saetter der...,
Hvad er behandlingen for fremmedl...
24  cards
Ø10: Benigne sygdomme i larynx
Hvad sker der ved normal fonation,
Hvordan opstar haeshed,
Forklar hvad haeshed er
41  cards
Ø11: Spytkirtelsygdomme
Hvor meget spyt producerer man i ...,
Hvor kommer spyt fra og angiv pro...,
Anamnese ift spytkirtelsygdomme
38  cards
Ø12: Mundhulens sygdomme og ansigtstraumatologi
Hvor mange taender har man og hvo...,
Definer og beskriv peridontitis,
Definer og beskriv caries
18  cards
Ø13: Den obstruerede luftvej
Hvordan inddeles obstruktion af l...,
Hvad er definitionen pa kongenit ...,
Hvad er definitionen pa tonsillae...
25  cards
Ø14: Cancer i strube og svælg
Hvilken type cancer udgor storste...,
Hvilke histologiske hovedtyper er...,
Beskriv hvad et kraeftpakkeforlob er
33  cards
Ø15: Cancerpakkeforløb 1 + 2:
Hvordan kan en pt med symptomer f...,
Hvor hurtigt skal en pt med sympt...,
Hvad giver mistanke om hoved hals...
37  cards
Ø16: Mikrobiologi i ØNH
Hvad benyttes de forskellige podn...,
Hvad er det kliniske forlob af en...,
Hvad er den hyppigste aetiologi b...
12  cards
Ø17: Cancer Cavi Oris
Hvor stor en procentdel fylder or...,
Forekommer der en konsforskel i i...,
Er der en stigende incidens af or...
17  cards
Ø18: Imaging ved øre-, næse-, og halscancere + Billeddiagnostik
Hvilke indikationer er der for en...,
Hvilke indikationer er der for en...,
Hvilke snit vises pa billederne
23  cards
Eksamenssæt ØNH
Indeholder eksamensspørgsmål omhandlende ØNH fra følgende eksamenssæt; - F17, F18, F19, F20 & F21 - E17, E18, E19 & E20 - Reek18, Reek19, Reek20 & Reek21
224  cards
L1: Lungefunktionsundersøgelser og diagnostiske redskaber
Hvad er symptomerne ved kronisk l...,
Naevn 3 akutte luftvejssygdomme,
Naevn 3 kroniske luftvejssygdomme
8  cards
L2: Astma
Hvad er definitionen pa astma,
Hvordan pavirker astma histologis...,
Hvad er arsagen aetiologi til astma
18  cards
L3 + LK: KOL
Angiv forlobet af lungefunktion,
Definition kol,
Kol symptomer
29  cards
L4: Interstitielle lungesygdomme
Hvilke akutte tilstande findes de...,
Hvilke kroniske tilstande findes ...,
Hvornar skal man mistaenke en int...
19  cards
L5: TB - HIV, global health
Hvad er definitionen af tuberkulose,
Hvad er patogenesen af tuberkulose,
Hvor mange af de smittede med tub...
19  cards
L6: Pneumoni - komplikationer hertil
Hvad er definitionen pa en pneumoni,
Hvad er de primaere symptomer pa ...,
Hvilke grupper inddeles pneumonier i
30  cards
L7: Thorax traumer
Hvilket princip gennemgar man tho...,
Den primaere gennemgang gores mhp...,
Den sekundaere gennemgang handler om
30  cards
L8: Akut respirationsinsufficiens
Hvad er definitionen pa ventilati...,
Akut respirationsinsufficiens ind...,
Hvordan kan man kende forskel pa ...
16  cards
L9: Cancerseminar
Definer og beskriv et lungeinfiltrat,
Hvilken af folgende er korrekt a ...,
Hvilke af folgende er korrekt 3 r...
67  cards
L10 - arbejdsmedicin 2 Arbejdsrelaterede luftvejssygdomme
Beskriv de 2 former for arbejdsre...,
Hvordan definerer man erhvervsast...,
Erhvervsastma kan opdeles i yderl...
36  cards
Eksamenssæt Lunge
Indeholder eksamensspørgsmål omhandlende lungerne fra følgende eksamenssæt; - F17, F18, F19, F20 & F21 - E17, E18, E19 & E20 - Reek18, Reek19, Reek20 & Reek21
236  cards
CK: Den kroniske hjertepatient i almen praksis
Hvilke 4 kategorier af kronisk hj...,
Hvor mange danskere antages at ha...,
Hvilke primaere faktorer er der t...
17  cards
C1+C2: Iskæmisk hjertesygdom
Hvor mange procent af alle akutte...,
Benaevn nogle af de typiske iskae...,
Benaevn de tre koronararterier og...
39  cards
C3: Stabil angina pectoris
Hvad er de mest almindelige sympt...,
Hvornar er det systoliske bt for ...,
Hvornar er total kolesterol for h...
26  cards
C4: Introduktion til EKG
Benaevn i raekkefolge de enkelte ...,
Hvad hedder de bipolaere aflednin...,
Hvad hedder de unipolaere afledni...
93  cards
C5: Akut Koronart Syndrom
Hvad skal du komme ind pa ved udr...,
Hvordan handteres pt med skutte b...,
Hvad er forudsaetningen for patog...
29  cards
C6: Hyperlipidæmi
Hvad er normal omradet for total ...,
Hvad er normal omradet for hdla 4...,
Hvad er normal omradet for trigly...
19  cards
C7: SVT + Atrieflimmer
Hvad er definitionen pa atrieflimmer,
Hvor hyppigt er atrieflimmer,
Naevn de ikke modificerbare risko...
51  cards
C8: VT
Benaevn de to typer af takykardi ...,
Hvilken type er den breddeoget ta...,
I hvilket tilfaelde ses breddeoge...
30  cards
C9: Synkope
Hvad er synkope,
Hvad er definitionen pa synkope,
Hvad er arsagen til synkope
43  cards
C10+11: Arytmier - Device Terapi I+II
Hvorfor placerer man ikke pacemak...,
Generer pacemaker elektroderne hj...,
Hvordan far man placeret elektrod...
24  cards
C12: Hypertension
Vaelg det mest korrekte svar for ...,
Din patient har svaer hypertensio...,
Hvilket behandlingstiltag er ikke...
85  cards
C13 - akut kardiogent shock
Hvad er definitionen pa akut kard...,
Hvordan stiller man diganosen kar...,
Hvad er de subjektive symptomer s...
34  cards
C14: Hjertesvigt kronisk
Hvornar har man hjertesvigt,
Hvor mange indlaeggelser er der o...,
Hvordan er overlevelsesraten efte...
29  cards
C15: Hjertekirurgi
Hvilke kriterier opfylder typisk ...,
Hvilke kriterier opfylder atypisk...,
Hvilke kriterier opfylder ikke ka...
46  cards
C16 - Aortaaneurismer og åreforkalkning i ekstra kardielle arterier
Atheroskelrose hvor stor en del a...,
Naevn risikofaktorer for areforka...,
Atherosklerose areforkalkning er ...
48  cards
C17: Thrombokardiologi og lungeemboli
Hvilke tre ting kraever normal ha...,
Hvad gor haemostasen,
Hvilken proces udlaeser et beskad...
50  cards
C18: Farmakologi: Behandling af arytmier
Hvad er definitionen af en arytmi,
Ekstrasystoler er,
Naevn 3 hovedgrupper under takyka...
42  cards
C19: Aortasygdomme
Beskriv en normal histologisk opb...,
Hvor stor er den normale sinus di...,
Hvad er tee
23  cards
C20: Diagnostik af klapsygdomme
Benaevn i raekkefolge den mest hy...,
Hvor mange opereres arligt i dk f...,
Hvor mange opereres arligt i dk f...
36  cards
C21: Arbejdsmedicin 1 - luftforurening
Hvad er luftforurening,
Hvor kommer luftforurening fra i dk,
Naevn kilder til luftforurening
17  cards
C22: Farmakologi: Behandling af hypertension
Hvor hojt er for for hojt naevn g...,
Hvor mange patienter lider formen...,
Praevalens af hypertension i dk h...
41  cards
C23+C24: Retsmedicin I og II
Hvor stor en procentdel af befolk...,
Hvorfor er det vigtigt at udfore ...,
Pa hvilke tre mader kan obduktion...
25  cards
C25 - Synkope & åndenød
En praktiserende laege kontakter ...,
Hvad skal man sporge ind til i an...,
Hvordan udreder man andenod
24  cards
C28: Antitrombotisk behandling
Wafarin heparin og gruppen af doa...,
Asa clopidogrel og ticagrelor er ...,
Hvilken af folgende parametre ska...
43  cards
C29: Arvelige hjertemuskelsygdomme
Benaevn tre kardiomyopatiske tils...,
Hvad er kardiomyopatier,
Hvem far typisk kardiomyopartier
20  cards
Eksamenssæt Hjerte
Indeholder eksamensspørgsmål omhandlende hjertet fra følgende eksamenssæt; - F17, F18, F19, F20 & F21 - E17, E18, E19 & E20 - Reek18, Reek19, Reek20 & Reek21
537  cards
Eksamenssæt Hjerte - kun EKG
Indeholder eksamensspørgsmål omhandlende EKG fra følgende eksamenssæt; - F17, F18, F19, F20 & F21 - E17, E18, E19 & E20 - Reek18, Reek19, Reek20 & Reek21 DISSE EKG'ER FINDES OGSÅ I EKSAMENSSÆT HJERTE!
142  cards
Eksamenssæt Essay + Reeksamen
Indeholder non-MCQ eksamensspørgsmål fra følgende eksamenssæt; - F17, F18, F19, F20 & F21 - E17, E18, E19 & E20 - Reek18, Reek19, Reek20 & Reek21
167  cards
Færdighedstræning 1A + 1B - Generel radiologi + Bevægeapparatet
Hvad er radiologens opgave,
Hvordan har behovet for radiologe...,
Hvad skal en henvisning til radio...
65  cards

More about
k1 (full study: brainscape.com/p/3l80o-lh-b446v)

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study F Jensen's K1 (full study: brainscape.com/p/3L80O-LH-B446V) flashcards for their SDU class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

K1: Hjerte, luftveje og ØNH
  • 18 decks
  • 1201 flashcards
  • 2 learners
Decks: Oresygdomme, Naese Og Bihuler, Obstruktive Lungesygdomme, And more!
K3 (Full study på: brainscape.com/p/3...
  • 50 decks
  • 2398 flashcards
  • 48 learners
Decks: Gamle Eksamenssaet Endokrine Organer, Gamle Eksamenssaet Lever Galde, Gamle Eksamenssaet Gi, And more!
EPPP, study
  • 40 decks
  • 1518 flashcards
  • 222 learners
Decks: Clinical Psychology 1, Test 3 Missed Qs, Clinical Psychology 2, And more!
Make Flashcards