Swedsec spec. 3 - Etik & Regelverk Flashcards

Decks in this Class (15):

 • 3a Grundlaggande Etik Pa Vardepappersmar
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • 3b Finansinspektionen Branschorganisatio
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • 3c Intressekonflikter Och Incitament
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • 3d Mutor Och Bestickning
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • 3e Penningtvatt Och Finansiering
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • 3f Marknadsmissbruk Rappporterings Och A
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • 3g Lagen Om Vardepappersfonder Vardepapp
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • 3h Information Till Kund Vid Tillhandaha
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • 3i Skattefragor
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • 3j Investeringsradgivning
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • 3k Tystnadsplikt
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • 3l Klagomalshantering
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • 3m Civilratt Familjeratt Bolagsratt
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 3n Avtal
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • 3o Dataskyddsforordningen
  1 Cards
  Preview Flashcards