uppsala - t9 (gyn/obs)

This class was created by Brainscape user Joasia Ahrens. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (34)

GYN - Anatomi
Namn de olika strukturerna,
Vad forsorjer stora delar av mell...
2  cards
GYN- Mödrahälsovård
Vad ingar i barnmorskemottagning,
Medicinsk basprogram,
Varfor ta cellprov pa cervix hos ...
17  cards
GYN- Menopaus och hormonsubstitution
Vilket hormon minskar vid menopau...,
Vad menas med poi 40 years,
Hur ar det med folliklar i aggsto...
11  cards
Abort
Vilken aldersgrupp gor mest abort...,
Nar far man gora fri abort i sver...,
Efter abort vilket rad far kvinnan
5  cards
Akut buk (read, not finished)
Kap 8 s 97 104 akuta laga buksmar...
1  cards
Adnexförändring
Ovarialcystor hur vanligt ar det,
Mer finns i google doc,
3  cards
Befruktning
0  cards
Blödningsrubbningar
Finns i drive
1  cards
Cervixdysplasi/cervixcancer
0  cards
Endometriecancer
0  cards
Endometrios
0  cards
Fostermedicin
Finns anteckningar i google doc
1  cards
För tidig födsel
1  cards
Graviditetsdiabetes och övervikt
Vilka typer av diabetes finns det...,
Hur ar insulinbehovet under gravi...,
Vad ar diabetesfetopati
9  cards
Graviditetsfysiologi
Google doc
1  cards
Hypertonisjukdomar under graviditet
Antal kvinnor som dor i samband m...,
Hur stor ar perinatal mortalitet ...,
Kronisk hypertoni
15  cards
Implantation
0  cards
Menscykeln
Google doc 13 36min
1  cards
Normal förlossning och CTG
0  cards
Obstetriska infektioner
0  cards
Obstetrisk smärtlindring
0  cards
Ovarialcancer
0  cards
Perinatal mental hälsa
0  cards
Placenta morfologi, funktion, anomali
0  cards
Preventivmedelsrådgivning
Vad ar den rekommenderade forsta ...,
Vad ar larc ge ex pa tre sana pre...,
Vad ar skillnaden pa nyare vs gam...
19  cards
Riklig menstruation✓
Vad heter rikliga menstruationer,
Vad ar definition for menorragi,
Orsaker till menorragi
15  cards
Tillväxthämmning
Google doc
1  cards
Utebliven menstruation
0  cards
Vaginalt UL
0  cards
Vulva och sexologi
Vilka infektioner kan man fa i va...,
Beratta lite om candida vart komm...,
Behandling av candida
18  cards
Uppropsföreläsning
0  cards
urogyn
0  cards
infertilitet
0  cards
MHV
0  cards

More about
uppsala - t9 (gyn/obs)

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Joasia Ahrens's UPPSALA - T9 (Gyn/Obs) flashcards for their LiU class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

T9 2020 Pierce
 • 8 decks
 • 90 flashcards
 • 2 learners
Decks: Specs, Onan Generator, Hydraulic System, And more!
UPPSALA - läk (KNEP, nerver)
 • 21 decks
 • 432 flashcards
 • 35 learners
Decks: Forsta Forelasningen, Hinnor Likvor Och Blodkarl Klas Kullande, Elena N Kozlova, And more!
OB/GYN
 • 21 decks
 • 2369 flashcards
 • 15 learners
Decks: Ob Gyn Eksamen 1, Ob Gyn Eksamen 2, Ob Gyn Eksamen 3, And more!
K10: gyn
 • 45 decks
 • 1656 flashcards
 • 5 learners
Decks: 1 Forelasning Empowerment I Gynstolen, Modrahalsovardens Verksamhet, Tentafragor Ob, And more!
Make Flashcards