GYN- Mödrahälsovård Flashcards Preview

UPPSALA - T9 > GYN- Mödrahälsovård > Flashcards

Flashcards in GYN- Mödrahälsovård Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

vad ingår i barnmorskemottagning

A
2
Q

Medicinsk basprogram

A

kom tidigt till MVH
- v. 6-8 där vi informerar om alkohol och droger, AUDIT
- pågående medicinering

en kvinna kan vara rädd när hon blir gravid och släppa sina LM vilket kan vara dåligt, samtidigt kan vissa andra LM också vara dåliga och behöva sättas ut

inskrivningsbesök före v. 12
- noggran genomgång om kvinnans kabgrund
- finns någon med diabetes eller trombossjukdom (vitkgit vid graviditet)
- kromosomrubbningar och hälsotillstånd på tidigare barn
- tidigare sjukdomar
- reproduktiva historian (hur många gånger har hon vart gravid och hur har detta slutat)
- vi behöver veta hur BT var vid tidig graviditet
Vikt, BMI, BT, urinsticka,
- Hb (du vill motverka anemi), p-ferritin, P-glukos, TSH
- Blodgruppering, immuniseringsprov och fetalt RhD
- Infektionsscreening – alla ska erbjudas HIV, Hepatit B o syfilis, rubella (kan ge allvarliga fosterskador) immunitet, första graviditeten
- Cellprov erbjuds om ej taget inom gällande riktlinjer

Riktade prover
- OGTT (hereditet, BMI, tidigare stort barn, tidigare GDM)
- Tbc, MRB, Hepatit C och klamydia

3
Q

varför ta cellprov på cervix hos en gravid som ej gjort det på ett tag? (mer än 2,5år)

A

för att om dysplasi upptäcks så kan man finna det och behandla.
Oftast behandlar man efter födelse, men man kan förbereda för behandling och för förlossningen om den skulle vara problematisk pga malignitet

4
Q

RUL - rutinmässigt UL, när görs det?

A

andra trimester ultraljud
- medicinskt absolut viktigaste
- visar anatomiska avvikelser
- visar vart placentan ligger

5
Q

screen för psykisk ohälsa, vilken skala används

när gör vi detta?
är det okej om maken/frun är med?

A

EPDS - endingbourg fost natal depression scale

görs när kvinnan kommer ensam v. 16-20

6
Q

hb på 110 och 105 i tidig graviditet, hur är det accepterad?

A

Det är inte ovanligt, inte anemi

i princip ska dock alla kvinnor ha järntillskott under graviditeten, om ferritin är <30 behöver man järntillskott

aldrig underbehandla en anemi, särkillt inte hos en gravid kvinna

7
Q

MBHV betyder?

A

mödrabarnhälsovård

8
Q

Hur mäter vi symfys-fundusmått?

A

Symfys Fundus mått mäts
från symfysens övre kant till
fundus uteri

9
Q

barnmorskan ringer upp den kvinnan hon har mött under graviditeten efter förlossning, när ungefär?

A

2-3 veckor efter

frågar hur det varit osv

10
Q

När är det vanligt med graviditetsillamående?

A

50-90% känner illamående, mkt vanligt

vanligen v. 6-20, 10% kan ha det vid hela graviditeten

sannolik koppling till hormonela omställningen

Behandling
- små täta mål, undvik mat som förvärrar

De flesta klarar sig med allmänna råd
- Små täta mål
- Undvika sådant som förvärrar – individuellt, ofta stekt mat eller mycket kryddat
- Vila, frisk luft och även lättare motion
- Ingefära – i dryck eller som kapslar – viktigt att det är i begränsad mängd
- Vitamin B6 (Pyridoxin 40 mg x 2, Bevitotal 1x3) – tveksam evidens

vid behov kan man förskriva
- Postafen®, ibland Lergigan comp® vanligaste behandlingen
- Ibland Primperan 10 mg x 3
Visst samband med gastrit

11
Q

Bäckensmärta är vanlig

A
12
Q

steroider under graviditet

A

sätt inte ut astma LM under graviditet