Вазов-произведение+жанр Flashcards Preview

БЕЛ > Вазов-произведение+жанр > Flashcards

Flashcards in Вазов-произведение+жанр Deck (8)
Loading flashcards...
1

Отечество любезно

Стихотворение, 5 куплета, хвали отечеството, сърди се на народа че не го познава

2

При рилският манастир

Стихотворение

3

Български език

Ода, възхвала на езика

4

Елате ни вижте

Гражданска елегия, бедност докато управляващите мислят само за себе си

5

Линее нашто поколение

Гражданска елегия, следосвобожденско общество лишено от идеали

6

Епопея на забравените

Цикъл от 12 оди от които: Левски, Бенковски, Кочо, Паисии, Опълченците на Шипка

7

Левски

Лиро епически разказ, почва с монолог

8

Кочо

Ода