Лит Произведение Flashcards Preview

БЕЛ > Лит Произведение > Flashcards

Flashcards in Лит Произведение Deck (9)
Loading flashcards...
1

Майце си

Елегия

2

Към брата си

Елегия

3

До моето първо либе

Стихотворение

4

На прощаване

Стихотворение

5

Елегия

Гражданска елегия с белези на сатирично стихотворение

6

Хаджи Димитър

Ода с баладични ел

7

Обесването на В. Левски

Елегия

8

Борба

Стихотворение

9

Моята молитва

Стихотворение