външен вид Flashcards Preview

Bulgarian > външен вид > Flashcards

Flashcards in външен вид Deck (25)
Loading flashcards...
1
Q

Висок е метър и 65

A

he is 1 metre and 65cm

2
Q

слаб

A

thin

3
Q

пълен

A

plump

4
Q

дебел

A

fat

5
Q

мускулест

A

muscly

6
Q

Тежѝ 54 килограма.

A

he/she/it weighs 54kg

7
Q

по раменете

A

shoulder-length

8
Q

къдрава

A

curly

9
Q

права

A

straight

10
Q

начупена

A

wavy

11
Q

руса

A

blonde

12
Q

кестенява

A

chestnut

13
Q

с кичури

A

with highlights

14
Q

плешив

A

bald

15
Q

с бръсната глава

A

with shaved head

16
Q

с бретон

A

with fringe

17
Q

чело

A

forehead

18
Q

нос

A

nose

19
Q

вежди

A

eyebrows

20
Q

бузи

A

cheeks

21
Q

уста

A

mouth

22
Q

устни

A

lips

23
Q

уши

A

ears

24
Q

брада

A

beard

25
Q

мустаци

A

moustache