Навиците, които ще ви спестят пари в България (1) Flashcards Preview

Bulgarian > Навиците, които ще ви спестят пари в България (1) > Flashcards

Flashcards in Навиците, които ще ви спестят пари в България (1) Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

означава

A

to mean

2
Q

отколкото

A

than (to compare amounts)

3
Q

повече, отколкото трябва

A

more than necessary

4
Q

вероятно

A

probably

5
Q

кара колело

A

ride a bicycle

6
Q

дали

A

whether / if

7
Q

каприз

A

a whim

8
Q

статия

A

article

9
Q

по-специално

A

especially

10
Q

препоръка

A

recommendation

11
Q

ред

A

order