характер adjectives Flashcards Preview

Bulgarian > характер adjectives > Flashcards

Flashcards in характер adjectives Deck (28)
Loading flashcards...
1
Q

сериозен

A

serious

2
Q

смел

A

brave

3
Q

скромен

A

modest

4
Q

честен

A

honest

5
Q

невъзпитан

A

bad-mannered

6
Q

любопитен

A

curious

7
Q

спокоен

A

calm

8
Q

найвен

A

naive

9
Q

срамежлив

A

shy

10
Q

безотговорен

A

irresonsible

11
Q

отговорен

A

resonsible

12
Q

скучен

A

boring

13
Q

забавен

A

fun

14
Q

строг

A

strict

15
Q

уверен

A

confident

16
Q

щедър

A

generous

17
Q

талантлив

A

talanted

18
Q

избухлив

A

short-tempered

19
Q

амбициозен

A

ambitious

20
Q

тих

A

quiet

21
Q

работлив

A

hard-working

22
Q

странен

A

strange

23
Q

общителен

A

sociable

24
Q

арогантен

A

arrogant

25
Q

мързелив

A

lazy

26
Q

разговорлив

A

talkative

27
Q

учтив

A

polite

28
Q

внимателен

A

careful