Професии Flashcards Preview

Macedonian > Професии > Flashcards

Flashcards in Професии Deck (41):
1

авто-механичар

.

2

адвокат

.

3

артист(ка)

.

4

архитект

.

5

банкар

.

6

бербер

.

7

бизнисмен

.

8

библиотекар(ка)

.

9

бравар

.

10

ветеринар

.

11

водоводџија

.

12

возач, шофер

.

13

готвач

.

14

економист

.

15

електричар

.

16

заболекар, стоматолог, дентист

.

17

земјоделец

.

18

ѕидар

.

19

инженер

.

20

лекар(ка), доктор(ка)

.

21

медицинска сестра

.

22

музичар

.

23

новинар

.

24

пожарникар

.

25

политичар

.

26

полицаец

.

27

правник

.

28

продавач(ка)

.

29

професор(ка)

.

30

работник, работничка

.

31

референт

.

32

саатчија

.

33

сликар

.

34

техничар

.

35

учител(ка)

.

36

фризер(ка)

.

37

хигиеничар(ка), чистач(ка)

.

38

часовничар

.

39

шивач(ка), кројач(ка)

.

40

преведувач(ка)

.

41

толкувач(ка)

.