Синоними Flashcards Preview

Macedonian > Синоними > Flashcards

Flashcards in Синоними Deck (83):
0

Вознемирува - be upset, disturbed

Возбуди; се притресе (к)

1

Мирен

Опуштен; релексиран; олабавен; се му е рамно

2

Особена

Посебна; специјална; специфична

3

Седница

Состанок, сесија, заседание, собир

4

Маневар

Вежба, акција

5

Податок/податоци - data, information

Информации, факти

6

Сеопфатен -entire, thorough

Целосен, комплетен, тотален, потполен

7

Аматер

Лаик, неук, неискуство, не знаење, аматерство

8

Експерт

Професионалец, мајстор, виртуоз

9

Протест

Демонстрација, проговор, неодобрување, противставување

10

Согласност

Одобрување, договор

11

Легитимна

Законска, правна, во согласност со Законот, оправдана (бара, прашање, итн)

12

Нелегитимна

Бесправна, не е во согласност со Законот

13

Чекор/и -measure, step (in sequence)

Мерка, постапка, дејство, акција, операција (воена), сила/противсила

14

Потерница (warrant)

Налог, наредба

15

Трансформација

Метаморфоза, преобраза, претворување, видоизменување

16

Воспостави (establish)

Оствари, направи, стапи (врска, ред)

17

По/дига

Зголемува, расне, пораст (и)

18

Револуција

Државен удар, граѓанска војна

19

Област

Домен

20

Инвестиција

Влог

21

Фати

Стегне, зема, зграпчи

22

Одлучи

Реши, донесе одлука

23

Придонес

Данок, давачки

24

Проценка

Од око (к), оцена, оценка

25

Мерка

Единица (л); начин (ф)

26

Посакува

Пожелува, копнее

27

Експеримент

Опит, тест, проба

28

Бебе

Новороденче

29

Поттик

Мотивирање, стимулирање, охрабрување

30

Долг

Борч, заем, кредит

31

Работодавач

Стопан, газда, сопственик

32

Вработен employee

Кираџија, чирак

33

Укажува

Покажува, индицира, предвидува

34

Бакнува

Целива, љуби, цуне, буби

35

Должност

Одговорност, обврска

36

Бара

Експериментира, проба (и), истрага

37

Откажа

Воздржа (refrain), одрече, резигнира, одбие

38

Изјавува

Сведочи

39

Скока

Рипа

40

Дете

Чедо, пород, челад, рожба

41

Обраќа

Осврнува, кажува, држи говор, збори

42

Молчи

Игнорира, незбори, ќути

43

Лишен од слобода

Уапсен, задржан, затворен

44

Сокрие

Заклони/застркрие, засолни

45

Одлука

Решение, пресуда

46

Нерешеност

нерешителност, неодлучност

47

Евидентирање

Запис/запишување, попис

48

Потврда

Уверење, сертификат

49

Паметен

Умен, интелигентен

50

Збори

Вели, кажува, говори, разговара, муабети, дијалог, конверзација, дебатира, полемизира, дискутира

51

Махинално

Механички, ненамерно, несвесно

52

Раководи

Менаџира, владее, управува, води

53

Му вактиса

Му здосади

54

Глуп

Тупак, празноглав, тапоглав, прост, неписмен

55

Лага

Заблуда, измама, неточност, превара, обмана

56

Подготвен

Спремен, готов

57

Верски, вера, верува

Духовни, религиозни, религија

58

Лидер

Раководител, владител, менаџер, директор, шеф, претпоставен

59

Искуство

Знаење, опит (експиримент)

60

Галење (petting)

Милување, мазење

61

Срам

Резил, арам

62

Ненаситен

Не знае за доста, дрчен, лаком

63

Инспекција, инспектира, инспекциски

Увид-увидува, контрола-контролира, проверка-проверува, тест-тестира, преглед-прегледува

64

Расправа

Кавга, аргумент, карање, се кара, аргументира

65

Тресе

Дрма

66

Оди

Иде, чекори, пешачи

67

Искрено

Срдечно

68

Мнение

Мислење, дијагноза, смета

69

Демек

То ест, значи, да речеме, да претпоставиме

70

Редослед

Список

71

Ладно

Доцна

72

Ливада

Полјана, пасиште

73

Повод

Причина

74

Допаѓа

Сака, свиѓа

75

Концерт

Свирка, тезга, настап, претстава

76

Привремен

Времен

77

Успех

Постигнување, достигнување

78

Разбира

Сфаќа, сконта

79

Занемарување -neglect

Негрижа, запостовување, запуштање

80

Девојка

Мома, чупе

81

Оговарање

Трчарење

82

Дијагноза

Наод