אני רוצה תמיד עיניים Flashcards Preview

Hebrew > אני רוצה תמיד עיניים > Flashcards

Flashcards in אני רוצה תמיד עיניים Deck (29):
1

praise

הלל

2

blemish

דופי

3

wonderful

המפלא

4

blind

עיוור

5

blindness

עיוורון

6

I will give up

אוותר

7

ships

אניות

8

courage

באמוץ

9

stop

אחדל

10

to give up

לוותר

11

to overcome

להתגבר

12

storm

סוער

13

insight of

למרות

14

to continue

להמשיך

15

look at

הביט

16

vows

נשבע

17

to cope

להתמודד

18

appreciate

ולהרים

19

meaning

משמעות

20

rower

חותר

21

describes

מתאר

22

especially

בעיקר

23

ready

מוחן

24

Simili

בדמוי

25

moral obligation

חובה מוסרית

26

equal

מודמים

27

to feel

לחוש

28

in a way

באופן

29

to materialise

לממש