מילון Book Flashcards Preview

Hebrew > מילון Book > Flashcards

Flashcards in מילון Book Deck (33):
1

פשע

Crime

2

להיתנדב

To volunteer

3

תמצית

Essence

4

סגנון

Style

5

ובמיוחד

Especially

6

ברירה

Choice

7

לקראתם

Towards them

8

לסמוך על

To trust

9

להתווכח

To debate

10

מעליב

Insult

11

מקלל

Curse

12

ההתנהגות

Behavior

13

מעוררת

Arrises

14

דאגה

Worry

15

המקרים

Incident

16

לטפל

To take care of

17

פגיעה ברכוש

Vandalism

18

נזק

Damage

19

מילולית

Verbal

20

להציק

To irritate

21

למנוע

To prevent

22

ניסו

Try

23

לעודד

Encourage

24

ולהעליב

To insult

25

להפריד

To separate

26

לסלוח

To forgive

27

תופעות

Problem

28

לשתף פעולה

To cooperate

29

התערבות

Involvement

30

להשפיע

To influence

31

תקשורת

Media / communication

32

תופסת

Catching

33

אלימות

Violence