טיול של החברה במדבר Flashcards Preview

Hebrew > טיול של החברה במדבר > Flashcards

Flashcards in טיול של החברה במדבר Deck (49):
1

להצטער

Regret

2

איך החלטתם על המסלול של הטיול?

How did you decide on the root of the hike?

3

מקומי

Local

4

החליט

Decide

5

נטייל

To travel

6

לעבור

To pass/go

7

טיילתם?

Did you travel?

8

התקדמנו

Advanced

9

מזג האוויר

Weather

10

יכול להשתנות במהירות

Able to change quickly

11

מרכז המטיילים

Travel center

12

נשארנו

Stay

13

ציוד

Equipment

14

מכיוון שרוב הזמן

Because most of the time

15

העמסנו

Load

16

באכסניה

Hostile

17

איך הסתדרתם

How did you manage

18

פחדתם

Scared

19

נשק

Weapon

20

הרגשנו

Feel

21

מלוכלכלים

Dirty

22

כיבסתם?

Did you wash ?

23

לא מכבסים ולא כיבסתם

We didn't washer iron

24

חוויה

Experience

25

הפסדת

Lost/missed out

26

לא נורא

Doesn't Matter

27

מתכננים

Plan

28

ננהג

Drive

29

ועיד איך

What a question ( hell yes - slang )

30

נהדר

Enjoyable

31

עלול

Likely

32

העבירו

Transferred

33

אחריות

Responsibility

34

אבוד

Lost

35

לאפיין

Characterize

36

ביטחון

Security

37

נודדים

Wanderers

38

תנאי

Conditions

39

תאונה

Accident.

40

חסר

Lack of

41

מדהים

Amazing

42

נוף

View

43

פסגה

A mountain peek

44

תרמילאי

Backpacker

45

הרפתקאה

Adventure

46

לארגן

Organize

47

סידורים ואירגונים

All the things you do before you leave

48

בוץ

Mud

49

חול

Sand