בדח אדום עפרוני Flashcards Preview

737 NG > בדח אדום עפרוני > Flashcards

Flashcards in בדח אדום עפרוני Deck (22)
Loading flashcards...
1
Q

הפסקת התנעה

A

מצערת - חדל

במידה וחדל - העבר סטארטר ל auto/reset (תא אחד)

2
Q

בלם שוקע / לא מגיב

A

בלמים -הרפה לחלוטין (שני תאים) ולחץ בשנית
בלימה ע״י התא השני -דרוש
כיוון - שמור בעזרת הגה כיוון/בלם תקין ו/או היגוי קרקע
העזר בבלם התקין לעצירת המטוס
לפני ירידה מהמסלול - בצע בדח כיבוי מנוע בחירום על הקרקע

3
Q

כיבוי מנוע בחירום על הקרקע

A

מצערת - חדל
ידית FIREWALL SHUTOFF - משוך
היחלצות חירום על הקרקע - בצע בהתאם לצורך

4
Q

היחלצות חירום על הקרקע

A
ISS- solo
פין אבטחת כיסא - הכנס (שני תאים)
PARKING - משוך
בלמים -לחץ
מצערת - חדל
חופה -פתח
אם החופה לא נפתחת או המצב מחייב ימינה
ידית CFS- הוצא פין אבטחה, סובב 90 מעלות נגד כיוון השעון ומשוך (כל תא)
רצועות - שחרר מלמעלה למטה (שני התאים)
AUX BAT, BAT, GEN - OFF
צא מהמטוס
5
Q

הפסקת המראה

A

מצערת -סרק

בלמים כנדרש

6
Q

כישלון מנוע מיד אחרי המראה (יש מסלול קדימה)

A

מהירות - מזערית 110
מצערת חדל/סרק בהתאם לצורך
ידית גלגלים בחרום - משוך אם נדרש
מדפים - כנדרש

7
Q

תקר בהמראה

A

הפסק המראה
אם ההמראה נמשכת
גלגלים ומדפים -השאר במצבם

8
Q

היתקעות דוושות על הקרקע

A
אם בהמראה - הפסק המראה
כיוון -שמור בעזרת הבלמים והמאזנת
בלמים - לחץ
PARKING - משוך לאחר עצירה
לפני ירידה מהמסלול - בצע בדח כיבוי מנוע בחירום על הקרקע
9
Q

כביית מנוע באוויר

A

מהירות - 125 קשר (מזערי)
מצערת -חדל
פטרן נ׳׳א - יירט
התנעה באוויר - נסה אם ניתן

10
Q

התנעה מיידית באוויר (עם PMU)

A

מצערת - חדל
מפסק AUTO/RESET - STARTER
מצערת -סרק, מעל N1 13%

11
Q

אש באוויר

A

אם האש ודאית (נורית אש פלוס אינדיקציה נוספת)
מצערת - חדל
משוך - FIREWALL SHUTOFF
אם האש כבתה - בצע נחיתת אונס
אם האש לא כבתה או שלא ניתן לבצע נ׳׳א - נטוש (שני תאים)
אם אין סימנים נוספים פרט לנורית אש - בצע גישת זהירות לבסיס הקרוב

12
Q

הזדקרוייות מדחס

A

כח - הקטן בעדינות על לנקודה שהמנוע מתאושש

DEFOG - ON

13
Q

שינוי כח לא רצוניים/אובדן כח/ הנצה לא רצונית

A

מצערת - לאמצע
PMU - OFF
לחיץ PROP SYS (פאנל שמאל -C9) - משוך אם NP יציב מתחת 40%

14
Q

אזהרת שבבים

A

מצערת - המזערי הנדרש ליירוט פטרן גישת זהירות. הימנע מתנועות מצערת מיותרות
נחת בבסיס הקרוב בגישת זהירות

15
Q

נחיתת אונס

A

מצערת - ודא בחדל
FIREWALL SHUTOFF - וודא משוך
מהירות 125 קשר לפני הורדת הגרר
הערות:
שיעור השקיעה ב125 ק עם הנצה תקינה - 1350-1500 ר׳ד
בגילוי שעור שקיעה גבוהה יותר - וודא הנצה, קצר הנתיב המתוכנן או הוסף גובה לפטרן אם ניתן.
ידית גלגלים בחרום - משוך (כנדרש)
מהירות -מזערית 120 קשר עד יירוט פטרן נ׳׳א, 110 קשר מזערי בפיינל
מדפים כנדרש

16
Q

גישת זהירות

A

כיוון - למסלול הקרוב
טפס או האץ ליירוט פטרן גישת זהירות
גרר -קפל
בצע בדיקה מסודרת של המטוס והמכשירים על מנת לגלות מצב שעלול לגרום לכביית מנוע עתידית

17
Q

נטישה מיידית

A

ידית הפלטה - משוך (תא אחורי ואחריו קידמי)

18
Q

חופה לא נעולה

A

מהירות - מירבית 150 ק, המנע מתמרון חריף

19
Q

עשן וריח שריפה/אש ממערכת החשמל

A

הנמך תחת גובה 10000 - אם נדרש
דיחוס (PRESSURIZATION) - RAM/DUMP
BLEED AIR INFLOW - OFF

20
Q

אובדן שליטה לא רצוני

A

מצערת -סרק
הגאים - נטרל
גובה -בדוק
לאחר היחלצות - צא לאופק הקרוב

21
Q

OBOGS לא פועל

A

חמצן חירום - טבעת ירוקה - משוך

22
Q

היפגעות

A

כיוון - לבסיס הקרוב

טפס לנתוני נ”א