موارد قانونی در پرونده نویسی Flashcards Preview

Semiology > موارد قانونی در پرونده نویسی > Flashcards

Flashcards in موارد قانونی در پرونده نویسی Deck (20)
Loading flashcards...
1

نکات مربوط به مصرف مواد مخدر؟

✔والدین اغلب بی خبر 👈 شرح حال غیر قابل اعتماد
✔عدم رازداری در صورت فهمیدن مصرف مواد مخدر 👈 اطلاع به سرپرست فرد (به ویژه در افراد زیر 18 سال)
✔هنگام اطلاع رسانی به والدین استفاده از کلمه وابستگی به جای اعتیاد
✔در نظر گرفتن شرایط روحی و روانی بیمار و والدین 👈 بدون قضاوت همراه با انصاف و فکر سالم

2

انواع مواد اعتیاد آور؟

1) مخدر 👈 تریاک، متادون، مورفین
2) محرک 👈 گل، حشیش، کوکائین

3

نکات مربوط به تعرض؟

✔عدم استفاده از کلمه تجاوز یا تعرض در پرونده
✔معاینه بالینی بسیار مهم و در حضور یک یا دو پرستار دیگر 👈 بسیار کامل و با رعایت حریم خصوصی بیمار
✔ثبت معاینه بالینی با دقت و با تمام جزئیات:
1) نوع آسیب 👈 کبودی (زرد یا سیاه)، خراش، ساییدگی، خونریزی
2) ابعاد آسیب
3) محل آسیب
✔در موارد فرد مجهول الهویه بررسی موضوع از طریق کلانتری
✔هرگونه تعرض نیازمند پیگیری قضایی

4

معاینه بالینی کدام قسمت ها در موارد تعرض؟

1) لای موها
2) داخل حفره گوش
3) چشم ها
4) لب، دندان ها و حفره دهان
5) گردن 👈 مطرح بودن موضوع خودکشی
6) برست
7) شکم
8) نواحی ژنیتال
✔عدم بررسی هایمن در سیستم درمانی × 👈 بررسی توسط پزشکی قانونی و سیستم قضایی
✔بررسی

5

اخلاق در پزشکی (8 مورد)

1) تعهد به هم نوع فارغ از رنگ و نژاد و جنس
2) سوگند نامه پزشکی
3) اعتبار حرفه پزشکی نزد مردم
4) اعتماد مردم به پزشک
5) مفید بودن پزشک برای جامعه
6) حفظ شان جامعه پزشکی در نزد مردم
7) صداقت درستکاری و وظیفه شناسی
8) رعایت منشور حقوق بیمار

6

تعهد و رفتار حرفه ای بر اساس قانون (8 مورد)

1) داشتن اخلاق مناسب در برخورد با بیمار
2) وقت کافی در اختیار بیمار گذاشتن و شنیدن حرف های او
3) معاینه فیزیکی کامل
4) پیشنهاد انجام تست های پاراکلینیکال در صورت ضرورت
5) درمان مناسب بیمار منطبق بر روش علمی
6) تجویز علمی و اصولی دارو و خوانا بودن دستورات دارویی
7) آگاه کردن مریض از عوارض احتمالی دارو
8) پیگیری وضعیت بیمار تا بهبودی نسبی یا کامل

7

5 محور منشور حقوق بیمار

محور 1 : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
محور 2 : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
محور 3 : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
محور 4 : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد
محور 5 : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

8

بر اساس محور اول نحوه ارائه سلامت باید چگونه باشد؟ (14 مورد)

1) شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی
2) بر پایه صداقت انصاف ادب و همراه با مهربانی
3) فارغ از هر نوع تبعیض
4) بر اساس دانش روز
5) مبتنی بر برتری منافع بیمار
6) توزیع منابع سلامت مبتنی بر رعایت ایمنی بیمار و عدالت و اولویت درمانی
7) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی
8) تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت غیر ضروری
9) توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه 👈 کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست
10) در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار
11) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت
12) در موارد اورژانسی بدون توجه به تامین هزینه و در موارد الکتیو بر اساس ضوابط
13) در مراقبت اورژانسی در صورت مناسب نبودن ارائه خدمات انتقال بیمار به واحد مجهز
14) در مراحل پایانی حیات ارائه خدمات با هدف حفظ آسایش 👈 کاهش درد و رنج و توجه به نیازهای روانی اجتماعی معنوی و عاطفی

9

محتوای اطلاعاتی که باید در اختیار بیمار قرار گیرد؟ (7 مورد)

1) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش
2) ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان، ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش
3) نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه خدمات از جمله پزشک و پرستار
4) روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ها، تشخیص، پیش آگهی، عوارض و کلیه اطلاعات تاثیرگذار بر روند تصمیم گیری بیمار
5) نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان
6) کلیه اقداماتی که ماهیت پزوهشی دارند
7) ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

10

نحوه ارائه اطلاعات به بیمار؟

1) در زمان مناسب
2) متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد
3) متناسب با ویژگی های فردی بیمار از جمله زبان، تحصیلات و توان درک
✔امکان دسترسی بیمار به پرونده بالینی و عکس گرفتن از آن و درخواست تصحیح اشتباهات

11

موارد استثنا در نحوه ارائه اطلاعات به بیمار؟

1) تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات سبب آسیب به بیمار شود 👈 ارائه اطلاعات پس از اقدام ضروری
2) امتناع بیمار از دریافت اطلاعات 👈 احترام به خواست بیمار مگر در صورتی که عدم اطلاع بیمار، او یا سایرین را در معرض خطر قرار دهد

12

محدوده انتخاب و تصمیم گیری بیمار؟ ( 5 مورد)

1) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده سلامت
2) انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
3) شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش با اطمینان از تاثیر نداشتن این تصمیم در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت
4) قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرفتن یا رد آن ها 👈 مگر در موارد خودکشی یا در صورت به خطر افتادن شخص دیگر
5) ثبت نظر بیمار درمورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که واجد ظرفیت تصمیم گیری میباشد و مدنظر قرار دادن آن در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری

13

شرایط لازم برای انتخاب و تصمیم گیری بیمار؟ ( 2 مورد)

1) آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع
2) دادن زمان کافی به بیمار برای تصمیم گیری و انتخاب

14

اصل رازداری راجع به کدام اطلاعات بیمار؟

کلیه اطلاعات مگر مواردی که قانون مستثنی کرده

15

حفظ حریم خصوصی بیمار در کدام مراحل مراقبت و چگونه؟

همه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی
با فراهم کردن کلیه امکانات لازم برای تضمین حریم خصوصی بیمار

16

چه کسانی میتوانند به اطلاعات بیمار دسترسی داشته باشند؟

1) گروه درمانی
2) بیمار
3) افراد مجاز از طرف بیمار
4) افراد مجاز با حکم قانون

17

حق شکایت بیمار و نحوه جبران؟

1) حق شکایت در صورت ادعای نقض حقوق خود بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت
2) حق آگاهی از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود
3) جبران خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت پس از رسیدگی و اثبات در کوتاه ترین زمان

18

اعمال حقوق بیمار فاقد ظرفیت تصمیم گیری؟

بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین
در صورت مانع شدن درمان بیمار 👈 پزشک درخواست تجدیدنظر در تصمیم گیری از طریق مراجع ذی ربط

19

بیمار فاقد ظرفیت کافی اما توانایی تصمیم گیری معقولانه در بخشی از روند درمان؟

محترم شمردن تصمیم او

20

نمایاندن صورت بیمار در مصاحبه های تلویزیونی؟

از مصادیق افشای راز حرفه ای