นิทานพยัญชนะ Flashcards Preview

Thai Vocab > นิทานพยัญชนะ > Flashcards

Flashcards in นิทานพยัญชนะ Deck (21):
1

Birthday party

งานวันเกิด

2

Many

มากมาย

3

Gift

ของขวัญ

4

Box

กล่อง

5

To jump

กระโดด

6

To be shocked; startled

ตกใจ

7

Log

ขอน

8

Inundation

มอง

9

To float

ลอย

10

Transform (change into)

กลาย

11

Tadpole

ลูกอ๊อด

12

To sink


จมนํ้า

13

To escape

หนี

14

To wait

คอย

15

To plough

โถ

16

Area; land


ถิ่น

17

To grab (with mouth)

งับ

18

Plentiful; abundant

ดก

19

Shade

ร่มเงา

20

To be confused

งง

21

To crawl


เลื้อย

Decks in Thai Vocab Class (79):