สี (Colours) Flashcards Preview

Thai Vocab > สี (Colours) > Flashcards

Flashcards in สี (Colours) Deck (18):
1

Grey

สีเทา

2

Red

สีแดง

3

Black

สีดำ

4

White

สีขาว

5

Yellow

สีเหลือง

6

Green

สีเขียว

7

Orange

สีส้ม

8

Gold

สีทอง

9

Pink

สีชมพู

10

Purple

สีม่วง

11

Brown


สีน้ำตาล

12

Blue


สีนํ้าเงิน

13

Sky Blue

สีฟ้า

14

Silver

สีเงิน

15

Turqoise


สีนํ้าเงินอมเขียว

16

Cream

สีนวล

17

Amber

สีอำพัน

18

Bronze

สีทองแดง

Decks in Thai Vocab Class (80):