001: Heograpiya - Kabihasnan Flashcards Preview

AP > 001: Heograpiya - Kabihasnan > Flashcards

Flashcards in 001: Heograpiya - Kabihasnan Deck (58):
1

Bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian

Rehiyon

2

Siyentistang bumuo ng Continental Drift Theory

Alfred Wegener

3

Pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig

Kontinente

4

Diyos na lumikha ng daigdig ayon sa Hindu

Brahma

5

2 Sangay ng Heograpiya

- heograpiyang pisikal
- heograpiyang pantao

6

5 Tema ng Heograpiya

- lokasyon
- relihiyon
- lugar
- interaksyon ng tao at kapaligiran
- panggalaw

7

Kaugnay na asignatura

- kasaysayan
- aglam na pampolitiko
- sosyolohiya
- ekonomiks

8

2 (uri?) ng lokasyon

- tiyak na lokasyon
- relatibong lokasyon

9

3 klase ng distansya

- distansiyang linear
- distansiya sa oras
- distansiyang sikolohikal

10

Isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay

Kabihasnan

11

Amerikanong historyador

Roger Osborne

12

Karaniwang may ____-____ katao ang naninirahan sa isang lungsod noong sinaunang panahon.

5,000-10,000

13

Tema ng heograpiya na sumasagot sa tanong na, "Ano ang ugnayan ng tao sa kaniyang kapaligiran?"

Interaksyon ng tao at kapaligiran

14

Unang ginamit ng mga sinaunang tao ang mga ___ o simbolo o imaheng kumakatawan sa mga salita sa pagsulat.

pictograph

15

Kelan itinatag ang kabihasnang Mesopotamia?

3500 BCE ng mga Sumerian

16

Tinagurian lupain sa pagitan ng dalawang ilog

Mesopotamia

17

Ang tubig na galing sa mga ilog ay nag-iiwan ng....

mineral

18

Meso: gitna; potamus: ____

ilog

19

Sistema ng pagsulat na binuo ng mga Sumerian

Cuneiform

20

Sumasamba sa maraming diyos

Polytheist

21

Diyos ng ulap at hangin; pinakamakapangyarihang diyos

Enlil

22

Diyos na lumilikha ng sakit / kamalasan etc

Udug

23

Itinayo para sa pangunahing diyos ng isang lungsod-estado

Ziggurat

24

Sa bahagi ng teritoryong kasalukuyang sakop ng Pakistan, Bangladesh, at India bandang 2500 B.C.E, umusbong ang _____

Kabihasnang Indus

25

Dalawa sa pinakatanyag na lungsod ng kabihasnang Indus

Harappa, Mohenjo

26

Saan matatagpuan ang kabihasnang Indus?

"subcontinent ng Asya"

27

Mga tinanim ng mga naninirahan sa lambak Indus

trigo, barley, gulay

28

Nagpagawa ng mga kalsada at pinaunlad ang sistema ng koreo at kalakalan

Chandragupta Maurya

29

Narating ng kabihasnang Indian ang kabantugan nito;
Pinaunlad niya ang kalakalan at komersiyo, pinaghusay ang sistema ng transportasyon at komunikasyon, itinaguyod ang pagpapahalaga sa bawat mamamayan

Asoka

30

Pinalakas ang imperyo sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga pamilyang namumuno sa lambak ng Ganges

Chandra Gupta I

31

Pinalawak ang imperyo sa pamamagitan ng pakikidigma

Samudra Gupta

32

Naganap ang Ginintuang Panahon sa India na tumagal ng 200 taon.

Chandra Gupta II

33

Sinakop ang hilagang India

Babur

34

Higit na pinalawak ang imperyo na umabot mula sa Himalayas hanggang sa Ilog Godavari, at mula Kashmir hanggang sa Ilog Ganges / Brahmaputra

Akbar

35

Sinakop ang Deccan lateau at ang Samarkand; ipinatayo ang Taj Mahal

Shah Jahan

36

Ipinagbawal ang pagtatayo ng templong Hindu at pagsasagawa ng suttee o pagsunog sa balo ng yumaong Hindu

Aurangezb

37

Mga tanyag na pinuno noong Imperyong Maurya; 321-232 B.C.E

- Chandragupta Maurya
- Asoka

38

Mga tanyag na pinuno noong Imperyong Gupta; 320-550 C.E

- Chandra Gupta I
- Samudra Gupta
- Chandra Gupta II

39

Mga tanyag na pinuno noong Imperyong Mughal; 1526-1851

- Babur
- Akbar
- Shah Jahan
- Aurangzeb

40

Umusbong malapit sa Ilog noong 2000 B.C.E

Kabihasnang Tsino

41

Dalawang ilog na gumanap ng mahalagang bahagi sa sa pag-usbong ng naturang kabihasnan

Ilog Yangtze / Ilog Huang Ho

42

Tinaguriang "Lunduyan ng Kabihasnang Tsino" at "Pighati ng China"

Ilog Huang Ho

43

Kauna-unahang dinastiyang naitala sa kasaysayan ng China; 1532-1027 B.C.E

Kabihasnang Shang

44

Karaniwang gawa sa ____ ang tirahan ng mga naninirahan sa Dinastiyang Shang

kahoy

45

Nagsilbi itong proteksiyon mula sa mga dayuhang mananalakay

Mataas na pader na pinalibutan sa lungsod

46

Nagtatag ng mga sinaunang pamayanan ang mga Egyptian sa tabi ng ____

Ilog Nile

47

Naging angkop sa pagsasaka

ang maitim at makapal na putik sa paligid ng Ilog Nile

48

Nagsimulang magsaka at bumuo ng mga pamayanan sa paligid ng ilog

5000 B.C.E

49

Binuo ang sinaunang Egypt ng dalawang malaking kaharian:

- Lower Egypt sa Nile Delta, sa hilagang Egypt
- Upper Egyt sa Nile Valley, sa timog Egypt

50

Tawag sa pinakamataas na pinuno ng Egypt

Pharaoh

51

Pinunong tagapamahala na nagpatupad ng mga kautusan

Nizier

52

Binubuo ng 700+ na pictographs; gumagamit ng papel at papyrus

Hieroglyph

53

Pangunahing diyos

Amun Ra

54

Diyos ng Kamatayan

Ostris

55

Diyos ng pagkamayabang

Isis

56

Pagsukat ng lawak at dami

Number System

57

Malaking estatwa na may katawan ng leon at ulo ng tao

Sphinx

58

Natatagpuan sa Thebes; libingan ng mga Pharaoh

Valley of the Kings