002: Heograpiya at Kabihasnang Roman Flashcards Preview

AP > 002: Heograpiya at Kabihasnang Roman > Flashcards

Flashcards in 002: Heograpiya at Kabihasnang Roman Deck (56):
1

Naing kapaki-pakinabang din ang ____ sa mga sinaunang Roman; naging daan ito upang madaling maiangkat ang mga produkto sa Rome

Ilog Tiber

2

Ang hugis-botong Italian Peninsula ay napaliligiran ng 3 dagat:

- Tyrrhenian Sea (kanluran)
- Mediterranean Sea at Ionian Sea (timog)
- Adriatic Sea (silangan)

3

Tatlong pangkat ng tao ng mga sinaunang pamayanan sa Italian Peninsula

- Latin
- Greek
- Etruscan

4

Kung saan nanirahan ang pangkat ng mga Indo-European; 100 B.C.E

Latium

5

Isa sa pitong bulubundukin na itinatag ng mga unang pamayanan sa Rome

Palatine Hill

6

Naging pinakamakapangyarihang angkan ng mga Esturscan; naging pinakamayaman at pinakamalaking lungsod sa buong Italian Peninsula ang Rome

Pamilya Tarquin

7

Plaza; sentro ng buhay pampolitika, panlipunan, at pangkomersiyo ng mga Roman

Forum

8

Nahati ang sinaunang lipunang Roman sa dalawang antas:

- Patrician
- Plebeian

9

Yaong mga maharlika at mga nagmamay-ari ng malalaking lupain

Patrician

10

Yaong kabilang sa mga pamilyang huling nanirahan sa Rome at mga karaniwang manggawa, magsasaka, at mangangalakal

Plebeian

11

Nangasiwa sa bawat aspekto ng lipunan sa Rome

Konsul

12

Nangangahulugang "ipinagbabawal ko"

Veto

13

Sa panahon ng krisis o digmaan, naghalal ang Senado ng

diktador

14

Malalaking pangkat ng hukbong sandatahan ng Rome

Legion

15

Dahilan kung bakit nagprotesta ang mga plebeian noong 494 B.C.E

limitadong karapatang makilahok sa pamahalaan

16

Sampung kasapi na may kapangyarihang gumawa ng batas para sa mga plebeian

Tribune

17

Mga batas na nakatala sa 12 tableta; ipinaksil ang mga ito sa Forum

Twelve Tables

18

Salitang Roman para sa "Carthaginian"

Punic

19

Nagtagal ang digmaang ito ng 23 taon

Unang Punic War

20

Nakamit ng mga Carthaginian ang pinakalamalaki nilang tagumpay sa Cannae noong

216 B.C.E

21

Nagwakas ang Ikalawang Punic War noong

202 B.C.E

22

Panahon nang nagsimula ang Ikatlong Punic War; sinalakay ng mga Roman ang Carthage

149 B.C.E

23

Ginawang lalawigan ng Rome

Carthage

24

Itinuring ng mga Roman na "mare nostrum" o "ang aming dagat"

Mediterranean Sea

25

Dahilan kung bakit tumaaas ang bilang ng mga mahihirap sa may sangkapat ng kabuoang populasyong Roman

Pagi-iral ng korapsiyon at katiwalian sa pamahalaan

26

"Malaking hacienda" ng mayayamang nagmamay-ari ng lupa

Latifundia

27

Isang malaking estatwa na may katawan ng leon at ulo ng tao

Sphinx

28

Ipinagawa ng upang maging libingan ng mga pharaoh ng Bagong Kaharian

Valley of the Kings

29

Dalawang tribune na nagnais malutas ang suliranin sa kahirapan;

magkapatid na Gracchus - sina Tiberius at Gaius

30

Iminungkahi niya na liitan ang sukat ng mga latifundia at ipamalaki ang labis na lipunan sa mahihirap

Tiberius

31

Sinuportahan naman niya ang pagbabalik ng lupain sa mga magsasaka at ang pagpapababa sa presyo ng bigas

Gaius

32

Sila ang tinaguriang unang triumvirate

Julius Caesar at ang mga heneral na sina Marcus Licinius Crassus at Gnaeus Pompeius Magnus

33

Itinilaga niya ang sarili bilang gobernador ng Gaul (kasaslukuyang France)

Julius Caesar

34

Ikinabahala niya ang lumalakas na impluwensiya ni Caesar; inudyukan din niya ang Senado na ipag-utos kay Caesar na buwagin ang kaniyang mga legion, at magbalik mag-isa sa Rome

Pompey

35

Tinanghal si Caesar bilang "dikatdor panghabambuhay" noong

44 B.C.E

36

Noong ____, isinakatuparan ang planong pagpaslang kay Caesar

ika-15 ng Marso 44 B.C.E (March 15, 44 B.C.E)

37

May-akda ng Aeneid

Virgil

38

Unang Kristiyanong emperador ng Rome

Constantine

39

Huling emperador ng Rome

Romulus Augustus

40

Konsul na naghatid ng tagumpay sa Rome sa Ikalawang Punic War

Scipio

41

Emperador na naghati sa Imperyong Roman sa dalawang bahagi

Diocletian

42

Emperador na may kakulangan sa pag-iisip

Caligula

43

Uri ng pamahalaang itinatag sa Rome

Republika

44

Panahon ng kapayapaan at kasaganaan sa Rome

Pax Romana

45

Estukturang Roman na ginanapan ng mga labanan ng gladiator

Colosseum

46

Ilog na tinawid ni Julius Caesar bago lusubin si Pompey sa Rome

Rubican River

47

Pumatay kay Achilles; prinsipe ng Troy; anak ni Priam

Paris

48

Kilala rin bilang Helen ng Isparta; anak nina Zeus at Leda; asawa ni Menelaus

Helen

49

Panganay na lalaking anak nina Priam at Hecuba; asawa ni Andromache

Hector

50

Griyegong bayani ng Digmaang Trohano; pinakabigha-bighaning sa mga lalaking bayani tinipon laban sa Troya; pinakamagiting at pinakamagaling

Achilles

51

Hari ng Ithaca; 10 taon siyang naglakbay pabalik ng Greece

Odysseus

52

Asawa ni Helen; naging hari ng Misenong Doryang Isparta;

Menelaus

53

Gantimpalang napanalunan ni Achilles na inagaw ni Agamemnon

Briseis

54

Anak na lalaki ni Menalaus; asawa ni Klytaimnestra; binigyan ng babala ni Kassandra na papatayin siya ng kaniyang asawa

Agamemnon

55

Napatay ng kanyang kaibigan na si Hector

Patroclus

56

Hari ng Troya; pinakabatang lalaking anak ni Laomedon

Priam